Co to jest VAT OSS?

Regulacje e-commerce nieustannie się zmieniają, duży wpływ na całą branżę miało miejsce wprowadzenie pakietu e-commerce 1 lipca 2021. Wprowadzał on, m. in. procedurę VAT OSS. Jednak czym ona jest? Jak dokładnie działa i co trzeba zrobić, żeby z niej skorzystać? Dowiedz się z poniższego artykułu!

VAT OSS

Data publikacji:

Data aktualizacji:

11.12.2023

Spis treści:

 1. VAT OSS – co to jest?
 2. Jak działa VAT OSS i czym jest limit WSTO?
 3. Rejestracja VAT OSS
 4. Deklaracje VAT OSS
 5. Prowadzenie ewidencji, a VAT OSS

VAT OSS – co to jest?

VAT OSS to skrócona nazwa specjalnej procedury One Stop Shop. Weszła ona w życie 1 lipca 2021 roku, jako część pakietu e-commerce w krajach członkowskich Unii Europejskiej i pozwala na zbiorowe rozliczanie podatku VAT z całej sprzedaży do krajów UE w ramach jednej deklaracji.

Jej wprowadzanie miała na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozliczania podatku VAT z transakcji wewnątrzwspólnotowych, których odbiorcami są klienci indywidualni.

Warto zaznaczyć, że VAT OSS jest rozbudowaniem procedury VAT MOSS (Mini One Stop Shop), która obowiązywała już wcześniej. Co jednak istotne, MOSS dotyczył jedynie przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi telekomunikacyjne dla osób fizycznych niebędących płatnikami VAT z innych krajów członkowskich.

Podatki vat

Jak działa VAT OSS i czym jest Limit WSTO?

VAT OSS pozwala uniknąć lokalnych rejestracji na potrzeby podatku VAT w krajach członkowskich i rozliczyć całą sprzedaż do innych państw UE w ramach jednej deklaracji. Jednak w tym miejscu, warto wspomnieć o limicie, który obowiązuje w Unii Europejskiej.

Do 1 lipca 2021 roku każdy kraj członkowski posiadał własne limity sprzedaży wysyłkowej. Dopiero po ich przekroczeniu przedsiębiorcy mieli obowiązek lokalnej rejestracji do celów podatku VAT oraz rozliczania swoich transakcji po stawkach obowiązujących w państwie nabycia. Przed przekroczeniem tego limitu, sprzedawcy mogli rozliczać VAT w swoim kraju po lokalnych stawkach VAT.

Zobacz, czym różni się OSS, od IOSS: Procedura VAT OSS, OSS, IOSS, czyli one stop shop pod lupą Global 24

Wraz z wejściem w życie pakietu e-commerce, nastąpiła istotna zmiana. Termin „sprzedaż wysyłkowa” zastąpiono „Wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość”, która podlega pod limit wynoszący 10 000 Euro. Co istotne, limit ten dotyczy całej sprzedaży danego przedsiębiorstwa do innych krajów UE.

Po jego przekroczeniu, rozpoczynając od transakcji, która limit ten przekroczy, przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania swoich sprzedaży lokalnie w krajach nabycia, co wymaga wcześniejszej rejestracji, lub w ramach VAT OSS. 

Przykład: Firma ABC zajmuje się sprzedażą towarów i usług do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej. Do tej pory wartość jej sprzedaży wyniosła 9 800 Euro, jednak pojawiły się kolejne zamówienia: o wartości 400 Euro z Hiszpanii, o wartości 500 Euro z Portugalii, oraz 750 Euro ze Szwecji.

W związku z tym, Firma ABC będzie musiała dokonać rejestracji w wymienionych krajach, a następnie rozliczyć powyższe, oraz wszystkie kolejne, transakcje lokalnie, lub zarejestrować się do VAT OSS i rozliczyć całą sprzedaż ponad limit w ramach jednej deklaracji. Trzeba jednak zaznaczyć, że decydując się na skorzystanie z procedury VAT OSS, należy rozliczyć całą wewnątrzwspólnotową sprzedaż w jej ramach. Nie można np. rozliczyć transakcji do Hiszpanii i Portugalii w OSS, a transakcji do Szwecji lokalnie, jednak korzystając z tej procedury, należy pamiętać o stosowaniu krajowych stawek VAT.

W tym miejscu warto podkreślić, że magazynowanie towarów na terenie krajów członkowskich rodzi obowiązek rejestracji VAT i składania deklaracji, i nie jest objęte przez VAT OSS. Procedura dotyczy jedynie rozliczeń transakcji B2C, w związku z czym, w przypadku magazynowania, przedsiębiorcy muszą zarejestrować się do VAT lokalnie i tak też składać deklaracje.

Rejestracja VAT OSS

Chociaż VAT OSS jest procedurą opcjonalną, wymaga wcześniejszej rejestracji. Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mogą jej dokonać w kraju identyfikacji, czyli państwie, gdzie firma posiada swoją siedzibę. Natomiast przedsiębiorcy z krajów trzecich do VAT OSS mogą zarejestrować się w dowolnym kraju, w którym są zarejestrowani do celów podatku VAT lokalnie.

Rejestrację do procedury OSS należy przeprowadzić do 10. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym przekroczono wspomniany limit wewnątrzwspólnotowej sprzedaży lub można do niej przystąpić w kolejnym kwartale następującym po tym, w którym przedsiębiorca poinformował urząd skarbowy o swojej chęci przystąpienia do procedury.

W Polsce, aby zarejestrować się do VAT OSS, należy złożyć formularz VIU-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście przy użyciu platformy E-deklaracje. Trzeba jednak pamiętać o podpisaniu ww. wniosku, co można zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Alternatywą dla tego rozwiązania, jest skorzystanie z usług pełnomocnika, którego można ustanowić składając formularz PPS-1.

OSS

Deklaracje w ramach VAT OSS

Podobnie jak lokalne rozliczenia VAT, tak i procedura VAT OSS wymaga składania deklaracji, jednak w jej ramach robi się to kwartalnie, a ostateczny termin przypada ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale rozliczeniowym.

W deklaracji OSS należy uwzględnić, m.in.:

 • państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów lub usług),
 • zastosowane stawki podatku VAT,
 • kwotę podatku VAT i podstawę opodatkowania według danej stawki.

Sprawdź  jak wygląda kwestia sprzedaży za granicę a VAT: Sprzedaż za granicę a VAT – kompleksowy przewodnik

Podatek VAT w ramach procedury OSS należy rozliczać w EURO. W przypadku kiedy transakcje były rozliczane w innych walutach, należy dokonać przewalutowania po kursie opublikowanym przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W przypadku kiedy danego dnia nie opublikowano kursu, należy skorzystać publikacji z dnia kolejnego.

Prowadzenie ewidencji, a VAT OSS

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na VAT OSS, zobowiązują się także prowadzić ewidencję swojej sprzedaży i przechowywać związaną z nią dokumentację przez 10 lat, licząc od zakończenia pierwszego roku podatkowego stosowania procedury.

Taka ewidencja powinna zawierać takie informacje jak:

 • państwo członkowskie konsumpcji,
 • rodzaj świadczonej usługi, datę jej wykonania oraz informacje nt. miejsca wykonania usługi lub miejsca siedziby / stałego zamieszkania usługobiorcy,
 • opis wysłanych towarów i datę ich dostarczenia,
 • dane dotyczące miejsca nadania i odbioru przesyłki,
 • podstawy opodatkowania, zastosowaną stawkę i kwotę podatku VAT, wraz z podaniem waluty,
 • kwoty i daty otrzymanych płatności,
 • informację dot. płatności zaliczkowych,
 • informacje zawarte na wystawianych fakturach,
 • potwierdzenia dotyczące możliwości zwrotów.

O udostępnienie ewidencji mogą się ubiegać organy z państwa identyfikacji oraz państwa nabycia towarów i usług, a udostępnić ją należy w formie elektronicznej. W przypadku problemów technicznych istnieje możliwość ustalenia z organem podatkowym innego sposobu przekazania dokumentacji.

Chcesz wdrożyć VAT OSS? Z pomocą przychodzi nasz Partner Taxology!

Jeżeli już teraz wiesz, że VAT OSS może być rozwiązaniem dla Twojej firmy, skontaktuj się z firmą Taxology, która specjalizuje się w VAT Compliance i rozwiązaniach związanych z VAT w e-commerce. W swojej ofercie ma, m. in., rejestrację do VAT OSS, VAT UE, rejestracje lokalne czy obsługę rozliczeń VAT.

Natomiast jeżeli planujesz dopiero ekspansję zagraniczną, jako Global24 służymy pomocą przy obsłudze zwrotów i przesyłek zagranicznych Twojego sklepu internetowego.  Porozmawiamy jakie rozwiązanie logistyczne będzie dla Ciebie optymalne, żeby zwiększać Twoją konkurencyjność i zarazem sprzedaż za granicą. 

“Jesteśmy po to, by tworzyć ROZWIĄZANIA dla Ciebie i Twoich klientów. Zawsze być KROK do przodu.”

Zapraszamy do kontaktu!

  VAT OSS – co to jest ?

  Procedura VAT OSS to niewątpliwe ułatwienie dla wielu przedsiębiorców, która pozwala zaoszczędzić czas, jak i środki poprzez rozliczanie podatku VAT w ramach jednej zbiorczej deklaracji ze wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych typu B2C.

  Ponadto, VAT OSS jest narzędziem dostępnym nie tylko dla przedsiębiorców z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również dla przedsiębiorców z krajów trzecich, którzy mogą zarejestrować się do procedury w kraju, w którym dokonali już lokalnej rejestracji VAT.

  W związku z tym, jeżeli działasz w obszarze e-commerce na różnych rynkach krajów członkowskich, VAT OSS może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.

  Autor:

  Global24 Team

  kategorie:

  ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.