Procedura VAT OSS, OSS, IOSS, czyli one stop shop pod lupą Global 24

Zmiana przepisów OSS, o podatku od towarów i usług, wdrażająca regulacje unijne, wpłynęła istotnie na zasady rozliczania VAT w handlu e-commerce. Wprowadziła m.in. punkt kompleksowej obsługi – One Stop Shop. Jakie konkretnie zaszły zmiany i jak obecnie wygląda procedura VAT OSS? Informujemy poniżej!

Data publikacji:

Data aktualizacji:

20.12.2022

Spis treści:

 1. OSS – co to jest, kogo dotyczy? 
 2. Deklaracja OSS, czyli jak wygląda procedura VAT OSS?
 3. VAT OSS a korzystanie z usług Global24
 4. VAT OSS – podsumowanie

OSS – co to jest, kogo dotyczy?

Chcąc dotrzeć do jak największego grona nabywców, polskie firmy i przedsiębiorstwa korzystają z różnego rodzaju platform i sklepów online, takich jak m.in. Amazon czy eBay. To świetne rozwiązanie, dzięki któremu sprzedają swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach. Jednak sprzedaż towarów i usług elektronicznych osobom prywatnym z innego kraju Unii Europejskiej wiążę się z licznymi obowiązkami podatkowymi. Od 1 lipca 2021 roku wraz z pakietem VAT zostały wdrożone przepisy upraszczające te rozliczenia. Nastąpiło to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS. 

oss-1

VAT OSS (Oss One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła wcześniejszą VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Procedura VAT, która dotychczas dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych, została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów, tworząc tym samym nową procedurę OSS VAT. 

Dowiedz się więcej: Sprzedaż za granicę a VAT – kompleksowy przewodnik

Ważne! OSS VAT, to elektroniczny punkt kompleksowej obsługi, który znacząco upraszcza rozliczenia podatku VAT, dzięki czemu sprzedawcy nie muszą dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju nabywcy z osobna. Co istotne? Nie jest to wymagane nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży zagranicznej. Wystarczy bowiem tylko jedna rejestracja do VAT OSS. 

Z procedury unijnej VAT One Stop Shop mogą korzystać zarówno czynni podatnicy VAT, jak i nievatowcy. Rejestracja do VAT OSS nie wpływa na rejestrację do VAT-UE. Ponadto nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z VAT, gdyż sprzedaż rozliczana w ramach OSS nie jest brana pod uwagę w przypadku weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT. Złożenie deklaracji OSS jest całkowicie dobrowolne i zależy od decyzji sprzedawcy. Realizując sprzedaż wysyłkową towarów, bądź świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych z innego kraju Unii Europejskiej, muszą oni pilnować ustalonego limitu sprzedaży, który wynosi 10 000 Euro. W przypadku polskich sprzedawców, w przeliczeniu na złotówki, limit ten wynosi 42 000 zł. Do chwili przekroczenia limitu sprzedaży, polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje, tak samo, jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Natomiast, po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT odpowiednią dla kraju nabywcy. 

Jakie korzyści wprowadza VAT OSS?

 • Zniesienie obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach UE w momencie przekroczenia limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych.
 • Ujednolicenie limitu sprzedaży dla sprzedaży towarów i usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych dla wszystkich krajów UE.
 • Możliwość rozliczania zagranicznego podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym.
 • Możliwość składania jednej deklaracji VAT OSS w formie elektronicznej.
 • Rozliczanie podatku VAT w procedurze VAT OSS za okresy kwartalne do końca miesiąca, który następuje po danym kwartale.

Deklaracja OSS, czyli jak wygląda procedura VAT OSS?

Zastanawiasz się, jak wygląda procedura rejestracji VAT OSS? Otóż każde państwo członkowskie UE posiada własny internetowy portal OSS do rozliczeń zagranicznego podatku VAT, w którym przedsiębiorcy mogą dokonać rejestracji. Rejestracja do OSS VAT odbywa się poprzez jeden formularz VIU-R, czyli deklarację OSS. Formularz ten wysyłany jest przez platformę rządową danego państwa bądź systemy księgowe (ewidencja VAT OSS) do urzędu skarbowego. W Polsce państwem członkowskim identyfikacji jest Polska, a właściwym urzędem skarbowym rejestracji do VAT OSS, oraz składania deklaracji i zapłaty podatku VAT, jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Co istotne? Formularz rejestracyjny może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej. OSS (procedura) wymaga od przedsiębiorcy posłużenia się elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Zatem nie ma możliwości wysyłki formularza za pomocą profilu zaufanego lub weryfikacji kwotą przychodu. 

Jeżeli podatnik nie posiada własnego podpisu kwalifikowanego, może ustanowić pełnomocnika w tym celu. Należy jednak pamiętać, iż wiąże się to ze złożeniem w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście specjalnego pełnomocnictwa PPS-1 oraz dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Z kolei, jeśli przedsiębiorca składa formularz VAT-R w swoim urzędzie skarbowym, może skorzystać m.in. z wysyłki druku pocztą, bądź online, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub własnego profilu zaufanego. 

oss-2

Zgłoszenie do szczególnej procedury VAT OSS, to przede wszystkim wypełnienie formularza VAT VIU- R, który należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu 42 tysięcy zł. Przykładowo, jeśli przekroczenie limitu miało miejsce w lipcu 2022 roku, zgłoszenie VIU-R powinno zostać wysłane do 10 sierpnia 2022 roku. Procedura dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami UE i nie będzie miała zastosowania np. dla Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. 

Poszerz swoją wiedzę: Numery EPR – rejestracja opakowań na paczki we Francji

VAT OSS a Amazon

Co jeżeli przy sprzedaży korzystasz z dostępnego na prawie całym świecie serwisu Amazon? Masz wtedy do wyboru dwa modele sprzedaży.

Amazon FBM (ang. Fulfillment by Merchant) – w tym modelu to Ty odpowiadasz za cały proces mający miejsce po wyprodukowaniu towaru, czyli za magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i transport towarów, a nawet za obsługę posprzedażową. Opodatkowanie sprzedaży dla transakcji zawartych w tym modelu kwalifikuje się do procedury VAT OSS. Będziesz mógł więc jedynie złożyć deklarację w kraju, w którym magazynujesz swoje towary.

Amazon FBA (ang. Fulfillment by Amazon) – w tym modelu za magazynowanie, pakowanie, wysyłkę i transport towarów odpowiada Amazon. Będzie na Tobie ciążył obowiązek rejestracji do VAT  w kraju, w którym Amazon magazynuje towary. Jednak nawet w tym przypadku procedura VAT OSS może Ci ułatwić życie, bowiem w naturalny sposób zdejmuje z Ciebie konieczność rejestracji do VAT w krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów.

Procedura VAT IOSS

VAT IOSS odnosi się do sprzedaży na odległość towarów importowanych. To elektroniczny system udostępniony przez administrację skarbową państwa UE. System ten umożliwia rozliczenie, zaprezentowanie w odpowiedniej deklaracji oraz zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych z krajów trzecich do konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Złożenie procedury IOSS dotyczy sprzedawców z państw trzecich, którzy nie mają siedziby działalności w państwach UE, w których znajdują się odbiorcy sprzedawanych towarów. Nie oznacza to jednak, że procedura VAT IOSS nie może być stosowana przez dostawców spoza UE, którzy posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej. 

Dostawy towarów o wartości poniżej 150 EUR z państw trzecich, rozliczane w oparciu o procedurę VAT IOSS, są zwolnione podczas odprawy celnej z podatku VAT w każdym kraju UE. Powyższe zwolnienie jest stosowane pod warunkiem podania w zgłoszeniu celnym wygenerowanego numeru IOSS. Z kolei, jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na rejestrację do systemu IOSS, to import towaru będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

VAT OSS a korzystanie z usług Global24

Zastanawiasz się, co VAT OSS oznacza dla Twojego e-commerce? Ewidencja VAT OSS niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla przedsiębiorców, w tym również Klientów Global24. Zmiana jest niewątpliwie bardzo pozytywna, ponieważ znacząco upraszcza dotychczasowe procedury i pozwala dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Do tej pory przedsiębiorcy byli zobowiązani do regularnego monitorowania limitów sprzedaży zrealizowanej w konkretnych krajach, co często wymagało korzystania z pomocy doradców doskonale znających przepisy podatkowe danego kraju. Dziś wystarczy tylko jedna rejestracja do VAT OSS i jedna zbiorcza deklaracja do krajowego urzędu skarbowego. W Global24 wierzymy we współpracę – z chęcią pomożemy Ci w rozwoju Twojego e-commerce, zajmując się kwestią logistyki międzynarodowej. Sprawdź naszą propozycję współpracy, a w razie pytań – zapraszamy do kontaktu!

  VAT OSS – podsumowanie

  One Stop Shop jest procedurą, która umożliwia rozliczanie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji. Jednak zanim zdecydujesz się na skorzystanie z procedury VAT- OSS, sprawdź, czy faktycznie masz obowiązek rozliczania podatku VAT. Jeśli Twoja sprzedaż nie przekracza 10 000 EUR, możesz rozliczać podatek według stawki kraju, z którego wysyłasz towary.

  Autor:

  Global24 Team

  kategorie:

  ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.