Sprzedaż za granicę a VAT – kompleksowy przewodnik

Transport to branża szybko rozwijająca się, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Specjaliści w niej pracujący muszą mieć wiedzę nie tylko z zakresu logistyki, ale również podatków – szczególnie podatku VAT. Przedstawiamy kompleksowy przewodnik po tym, jak wygląda kwestia: sprzedaż za granicę a VAT.

Data publikacji:

Data aktualizacji:

20.12.2022

Spis treści:

 1. VAT za granicą – czy musisz o czymś pamiętać, sprzedając za granicę?
 2. Sprzedaż za granicą a VAT – zwróć na to uwagę
 3. Kwestie formalne zostaw nam!
 4. Teraz już wiesz, jak wygląda kwestia VAT przy sprzedaży za granicę!

VAT za granicą – czy musisz o czymś pamiętać, sprzedając za granicę?

Sprzedaż za granicę może podlegać podatkom pośrednim i bezpośrednim w krajach, w których prowadzisz działalność, posiadasz magazyn lub do których wysyłasz towary. O wyborze innego kraju UE jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i możesz tego dokonać na dwa sposoby: osobiście lub drogą internetową. 

Zawiadomienie ma formę druku VAT-21 i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dokonany wybór obowiązuje przez 2 lata od momentu sfinalizowania pierwszej dostawy towarów w ramach nowego trybu opodatkowania. W przypadku złożenia dokumentów drogą online, otrzymasz w odpowiedzi UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które należy dołączyć do formularza VAT-21. Z kolei składając dokumenty osobiście, na formularzu VAT-21, zostanie przybita pieczęć urzędowa. Poświadczony dokument należy przedłożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym w kraju, w którym chcesz uzyskać nr VAT.

Nowe regulacje dotyczące międzynarodowego VAT-u, które weszły w życie w lipcu 2021 roku, są dość obszerne i nie należą do najłatwiejszych. Ułatwiają one rozliczanie VAT m.in. przez sklepy internetowe, które sprzedają lub chciałyby rozpocząć sprzedaż do konsumentów do innych krajów Unii Europejskiej. Wdrożono je, aby zwalczać oszustwa w VAT związane z handlem online i zapewnić uczciwą konkurencję dla wszystkich przedsiębiorców z UE.

sprzedaz-za-granice-a-vat-1

Ważne! W całej Unii Europejskiej zwolniono z VAT od importu małe przesyłki o wartości nie przekraczającej 22 EUR. Oprócz tego, znacznie rozszerzono zakres transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury – One Stop Shop (OSS). O procedurze szczegółowo piszemy w artykule: Procedura VAT OSS, OSS, IOSS, czyli one stop shop pod lupą Global 24

Co więcej? Dla sprzedaży wysyłkowej został ustanowiony jednolity dla wszystkich państw członkowskich próg sprzedaży, od którego zależy miejsce opodatkowania. Próg ten wynosi 10.000 EUR, a w przypadku jego przekroczenia dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT na zasadach obowiązujących w kraju konsumpcji. 

Sprzedaż za granicą a VAT – zwróć na to uwagę

Zastanawiasz się, jak wygląda sprzedaż za granicę a VAT? Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, Twoje obowiązki w zakresie VAT są różne. Będą zależeć od tego, w jakim kraju dokonujesz zakupów bądź do jakiego kraju sprzedajesz oraz od tego, czy prowadzisz handel towarami, czy usługami. 

Przykładowo, jeśli sprzedajesz produkt firmie, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE prowadzącym działalność w innym kraju UE, nie pobierasz podatku VAT od takiej sprzedaży. Z kolei, jeśli ten sam produkt sprzedajesz konsumentowi końcowemu w Unii Europejskiej, niezbędne może okazać się pobranie VAT-u według stawki, która obowiązuje w kraju konsumenta.

sprzedaz-za-granice-a-vat-2

Jak wygląda sprzedaż towarów za granicę a VAT w poszczególnych krajach? Chociaż VAT pobierany jest w całej UE, każdy kraj sam ustala swoje stawki. 

 • Stawka podstawowa 

W każdym kraju stosuje się stawkę podstawową, która obowiązuje w odniesieniu do dostaw większości towarów oraz do większości świadczonych usług. Stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%.

 • Stawka obniżona

Jedna bądź dwie stawki obniżone mogą być stosowane w odniesieniu do niektórych towarów i usług, jednak w większości nie mają one zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną. Stawki obniżone nie mogą być niższe niż 5%.

 • Stawki superobniżone

Stawki poniżej 5% stosuje się w odniesieniu do ograniczonej liczby towarów i usług w niektórych krajach UE.

 • Stawki zerowe

Niektóre kraje stosują stawki zerowe w odniesieniu do części towarów i usług. Co istotne? Nawet jeśli naliczana jest stawka zerowa i konsument nie płaci podatku VAT, to nadal przysługuje mu prawo do odliczeń VAT.

 • Stawki przejściowe

Niektóre kraje UE stosują stawki przejściowe w odniesieniu do określonych towarów i usług. Mimo tego, kraje tego mogą w dalszym ciągu stosować te obniżone stawki VAT do tych towarów i usług, pod warunkiem że nie są one niższe niż 12%.

Kwestia VAT za granicą w poszczególnych krajach wygląda następująco:

Francja – stawka podstawowa 20%, stawka obniżona 5.5/10%, stawka superobniżona 2.1%.

Kto musi płacić VAT międzynarodowy we Francji? Ten obowiązek dotyczy sytuacji, jeśli:

 • Siedziba Twojej firmy mieści się we Francji.
 • Sprzedajesz przedmioty magazynowane we Francji.
 • Wysyłasz przedmioty odbiorcom indywidualnym we Francji z innego kraju UE, w którym te przedmioty są magazynowane lub do którego są wcześniej dostarczane, a Twoje roczne obroty przekraczają 35 000 EUR we wszystkich kanałach sprzedaży łącznie.

Niemcy – stawka podstawowa 19%, stawka obniżona 7%.

Jako sprzedawca musisz zarejestrować się, jako płatnik niemieckiego VAT jeśli spełniasz któryś z tych warunków:

 • Jesteś sprzedawcą z siedzibą w Niemczech.
 • Sprzedajesz towary magazynowane w Niemczech.
 • Sprzedajesz towary Klientom indywidualnym w Niemczech, jako firma z siedzibą w Europie i wysyłasz je z innego kraju UE oraz, jeśli Twoja łączna sprzedaż we wszystkich kanałach przekracza 10 000 EUR rocznie.

Wielka Brytania – podstawowa stawka 20%, stawka obniżona 5%.

Sprzedaż towaru za granicę a vat wygląda w Anglii następująco:

 • Jeśli wysyłasz towar do Wielkiej Brytanii, to taka sprzedaż objęta jest progiem wartości sprzedaży w wysokości 70 tysięcy funtów. Po przekroczeniu tego progu musisz zarejestrować się w kraju na potrzeby rozliczania podatku VAT.
 • Jeśli masz siedzibę poza UE i wysyłasz towar do Anglii, musisz niezwłocznie zarejestrować się w kraju na potrzeby rozliczania podatku VAT.
 • Jeśli wysyłasz towar do innych krajów UE bądź magazynujesz go w nich, możesz podlegać obowiązkowi zarejestrowania się na potrzeby rozliczania i uiszczania podatku VAT również w tych krajach.

Austria – stawka podstawowa 20%, stawka obniżona 13%/10%, stawka superobniżona 0%

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Austrii?

 • W przypadku zagranicznych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność handlową w Austrii i są podatnikami VAT zarejestrowanymi w swoim kraju macierzystym próg rejestracji Vat wynosi 0
 • Przedsiębiorca, którego firma przekracza roczny obrót równy 100 000 € powinien składać miesięczne rozliczenia
 • Firmy, których roczny obrót przekracza 30 000 €, ale jest mniejszy niż 100 000 € muszą składać kwartalne deklaracje VAT
 • Ponadto przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Austrii, jeśli: importuje towary do Austrii spoza Unii Europejskiej, prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż, kupuje i sprzedaje towary w Austrii, magazynuje towary w Austrii na podstawie zapasów, sprzedaje towary przez e-commerce konsumentom, organizuje konferencje na żywo lub wystawy z płatnością w drzwiach, nie jest handlowcem innym niż VAT, ale korzysta z usług w Austrii, prowadzi własną dostawę towarów, sprzedaż w ramach WSTO przekracza 10 tysięcy Euro

Hiszpania – stawka podstawowa 21%, stawka obniżona 10%/4%

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Hiszpanii?

 • W Hiszpanii deklaracje VAT składa się miesięcznie, kwartalnie oraz rocznie. Miesięczne deklaracje należy składać, jeżeli sprzedaż towarów w poprzednim roku była mniejsza niż 6 milionów euro. Z kolei, jeśli sprzedaż przekroczyła 6 mln euro, należy złożyć deklaracje kwartalne. Deklaracje roczne muszą natomiast składać wszystkie firmy zarejestrowane na VAT w Hiszpanii. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, jeśli sprzedaż do krajów Unii w ramach WSTO przekracza 10 000 €, to przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia VAT w ramach systemu VAT-OSS
 • Częstotliwość zgłaszania podatku VAT w Hiszpanii zależy od poziomu przychodu
 • Przedsiębiorcy powinni zarejestrować VAT w Hiszpanii, jeśli ich firma: importuje towary do Hiszpanii, kupuje i sprzedaje towary w Hiszpanii, sprzedaje towary konsumentom hiszpańskim przez internet, przechowuje towary w magazynie konsygnacyjnym w Hiszpanii, oraz pobiera opłaty za wstęp na wydarzenia lub wystawy w Hiszpanii

Holandia – stawka podstawowa 21%, stawka obniżona 9%, stawka superobniżona 0%

Jakie są progi rejestracyjne VAT w Holandii?

Zagraniczne firmy handlujące w Holandii jednocześnie będące zarejestrowane jako płatnicy VAT/ GST w swoich krajach objęte są zerowym progiem rejestracji. Z kolei, firmy zarejestrowane w Unii Europejskiej do VAT, które sprzedają towary holenderskim konsumentom przez internet, objęte są progiem rejestracji do VAT wynoszącym 100 000 € rocznie. 

Rejestracji w holenderskim VAT powinny dokonać osoby, które:

 • Importują towary przez Holandię do innych krajów
 • Kupują i sprzedają na terenie kraju – gdy Klient nie jest zarejestrowany jako miejscowy płatnik VAT
 • Przechowują towary w Holandii w magazynach konsygnacyjnych
 • Sprzedają towary drogą internetową osobom prywatnym
 • Organizują na żywo wystawy, imprezy, szkolenia bądź konferencje
 • Samodzielnie dostarczają towary

Belgia – stawka podstawowa 21%, stawka obniżona 12%/6%, stawka superobniżona 0%

Nie ma określonego progu rejestracyjnego VAT dla firm niebędącymi rezydentami, które świadczą usługi podlegające opodatkowaniu w Belgii. Jednak istnieje próg 35 000 € rocznie dla zagranicznych firm sprzedających towary belgijskim konsumentom przez internet.

Kto powinien Zarejestrować się w belgijskim VAT? Ten sposób opodatkowania dotyczy dostaw towarów w takich sytuacjach jak:

 • Import do Belgii
 • Kupno i sprzedaż towarów na terenie Belgii, w momencie, gdy Klient nie jest zarejestrowany jako miejscowy płatnik VAT
 • Przechowywanie towarów na terenie kraju przed ich sprzedażą
 • Organizacja wystaw, wydarzeń kulturalnych bądź szkoleń na terenie Belgii
 • Samodzielna dostawa towarów

Włochy – stawka podstawowa 22%, stawka obniżona 10%/5%/4%, stawka superobniżona 0%

Rejestracja VAT we Włoszech, o ile jest wymagana, musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług. Jeżeli dostawy polegają na sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu, obowiązuje próg rejestracji VAT dla sprzedaży na odległość wynoszący 35 000 € rocznie.

Standardowe sytuacje wymagające rejestracji we włoskim VAT to:

 • Import towarów na terenie Włoch
 • Transakcje kupna oraz sprzedaży towarów na terenie Włoch – w momencie, gdy dostawca i Klient nie są włoskimi przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako płatnicy VAT
 • Dostawa lub zaakceptowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • Sprzedaż indywidualnym konsumentom towarów przez internet
 • Konsygnacja towarów we włoskich magazynach
 • Pobieranie opłat za wstęp na wydarzenia kulturalne, wystawy czy konferencje
 • Transakcje internetowe w ramach prowadzeniem e-commerce z włoskimi konsumentami

Kwestie formalne zostaw nam!

Decydując się na skorzystanie z usług Global24, zyskujesz pewność i gwarancję szybkiej i skutecznej realizacji usług. Wszystkim formalnościami zajmą się nasi doświadczeni specjaliści, dzięki czemu oszczędzisz nie tylko pieniądze, ale również czas. Umożliwiamy sprawną sprzedaż do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Włoch. Zapewniamy także obsługę zwrotów. Łatwość i przystępność naszej firmy potęguje fakt, że jest dostępna dla przedsiębiorców wysyłających nawet duże ilości przesyłek. Posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu VAT-u międzynarodowego, dlatego możesz nam zaufać! Zapraszamy do kontaktu.

  Teraz już wiesz, jak wygląda kwestia VAT przy sprzedaży za granicę!

  Reasumując, sprzedaż za granicę a VAT to bardzo ważna kwestia, o której nie wolno zapominać. Zanim zdecydujesz się na sprzedaż w obrębie UE, dokładnie rozpoznaj rynek. Rozszerzenie działalności poza granice Polski może być trafną decyzją, jednak, by ostatecznie zdecydować się na takie rozwiązanie, trzeba być na bieżąco z obowiązującym prawem podatkowym.

  Autor:

  Global24 Team

  kategorie:

  ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.