Rozliczenie VAT przy B2B UK na kraje w UE

Wraz z początkiem 2021 roku doszło do faktycznego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Zdarzenie to spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian w zakresie obowiązujących przepisów, w tym również w kwestii podatków. Jak obecnie wygląda VAT B2B UK?

b2b-uk-glowne

Data publikacji:

Spis treści:

 1. B2B UK – jak wygląda? Wymiana towarów i usług po Brexicie – jakie zmiany?
 2. B2B VAT – VAT UK dla podmiotów zagranicznych
 3. VAT B2B – Brexit. Co warto wiedzieć, jak przebiega transport? Wpływ na rozliczenia VAT i e-commerce
 4. VAT przy B2B w UK – podsumowanie

B2B UK – jak wygląda? Wymiana towarów i usług po Brexicie – jakie zmiany?

Zastanawiasz się jakie zmiany VAT spowodował Brexit? Oto one.

 • Brak dostaw wewnątrzwspólnotowych B2B o zerowej stawce VAT.
 • Wszystkie przemieszczenia towarów przez granicę są importem lub eksportem z zastrzeżeniem podatku VAT od importu z Wielkiej Brytanii, lub Unii Europejskiej.
 • W ramach rekompensaty dla przedsiębiorców Wielka Brytania wprowadziła program uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu.
 • Zniknięcie progów sprzedaży na odległość dla brytyjskich sprzedawców e-commerce, wysyłających towary konsumentom w Unii Europejskiej.
 • Towary podlegają podatkowi VAT od importu, a sprzedawcy Wielkiej Brytanii muszą natychmiast rozważyć rejestrację podatku VAT w Europie.

Zmiany w obrocie towarowym dotyczą rozliczeń na gruncie podatku VAT. Dostawy towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Polską – czy szerzej Unią Europejską nie będą już rozliczane jako wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia (transakcje B2B) lub sprzedaż wysyłkowa (transakcje B2C), ale jako eksport import towarów. Co to oznacza? W przypadku towarów przywiezionych z Wielkiej Brytanii oznacza to konieczność rozliczenia VAT w tym kraju UE, do którego następuje import towarów. Z kolei, towary eksportowane do Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu stawką 0% w Unii Europejskiej, jednakże podlegają one obowiązującym na terytorium UK wymogom w zakresie VAT. 

b2b-uk-1

Brytyjskie firmy posiadające zagraniczną rejestrację VAT w Unii Europejskiej mogą aktualnie spotkać się z obowiązkiem wyznaczenia przedstawiciela podatkowego w zakresie VAT. Co istotne? Obecnie dotyczy to 19 z 27 krajów Unii Europejskiej. Agenci ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za niezapłacony podatek VAT, w związku z czym, w zamian wymagają depozytów gotówkowych bądź gwarancji bankowych

Przed Brexitem sprzedaż od firmy do osoby prywatnej była rozliczana w ten sam sposób, jak sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej. Obowiązywał próg sprzedaży 70 000 funtów. Jeśli w ciągu roku kalendarzowego próg ten nie został przekroczony, to sprzedawca (polski) naliczał podatek obowiązujący w miejscu wysyłki. Po przekroczeniu progu sprzedawca był zobowiązany do rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii i naliczania brytyjskiego podatku VAT. 

Co istotne? Z progu można było również zrezygnować, zawiadamiając o tym urząd skarbowy. Sprzedawca wysyłający towar z Polski składał w tym celu zawiadomienie (VAT-21). Te zasady sprzedaży wysyłkowej do UK przestały obowiązywać od 01.01.2021 r. Po Brexicie w stosunku do Wielkiej Brytanii stosowane są te same zasady, co w przypadku innych krajów trzecich (USA, Norwegia, Szwajcaria itd.) nienależących do Unii Europejskiej. 

B2B VAT – VAT UK dla podmiotów zagranicznych

Jak już na wstępie wspomnieliśmy, dnia 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe brytyjskie przepisy dotyczące VAT. Mogą one dotyczyć sprzedawców z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, którzy sprzedają produkty Klientom w Wielkiej Brytanii. Obecnie sprzedawcy w Unii Europejskiej korzystają z uproszczonych procedur, które znoszą konieczność rejestracji dla celów VAT przy sprzedaży Klientom w innych krajach członkowskich, o ile ich sprzedaż w danym państwie członkowskim nie przekracza określonego progu. 

Poniżej tego progu sprzedawcy są zobowiązani zarejestrować się dla celów VAT wyłącznie we własnych regionach lub taka rejestracja nie jest wcale wymagana.

Co więcej? Po okresie przejściowym, sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, którzy wysyłają produkty klientom prywatnym i innym sprzedawcom z Unii Europejskiej, nie mogą korzystać z tych uproszczonych procedur. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, mogą podlegać wymogowi rejestracji dla celów VAT w dodatkowych krajach. 

Sprawdź, dlaczego warto sprzedawać do UK: Sprzedaż w Internecie: gospodarka Wielkiej Brytanii 2022. Analiza

Jak wygląda sytuacja z VAT B2B UK? Po Brexicie firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Anglia, Szkocja i Walia) nie mogą już stosować odwrotnego obciążenia do sprzedaży w UE. Jednak firmy mające siedzibę w Irlandii Północnej mogą w dalszym ciągu normalnie stosować odwrotne obciążenie, ponieważ nadal znajdują się w obszarze VAT Unii Europejskiej. 

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i sprzedajesz towary firmom z UE, nie będziesz doliczać podatku VAT do swoich faktur. Będziesz jednak musiał ubiegać się o numer EORI, aby sprzedawać za granicą. Powinieneś także zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zgłoszenia celnego.

Sposób rozliczenia VAT zależy od kanału sprzedaży. W przypadku sprzedaży realizowanej bezpośrednio, np. poprzez własny sklep internetowy do Klientów indywidualnych, to sprzedawca nalicza VAT w momencie sprzedaży i umieszcza go na wystawionej fakturze. W tej sytuacji sprzedawca musi dokonać rejestracji do VAT UK i stosować się do brytyjskich stawek VAT.

Gdy sprzedaż prowadzona jest do Klientów zarejestrowanych do VAT (UK), rozliczenie następuje zgodnie z zasadami „reverse charge”, co oznacza, że odpowiedzialność za rozliczenie VAT zostaje przeniesiona na Klienta zarejestrowanego do VAT w UK. Jeżeli Klient nie posiada swojego aktywnego numeru VAT w chwili składania zamówienia, należy tę sprzedaż potraktować jak sprzedaż do osoby indywidualnej.

Z kolei, sprzedaż realizowana przez tak zwany OMP (online market place) np. Amazon lub eBay wygląda nieco inaczej, ponieważ obowiązek rozliczenia VAT przeniesiony zostaje ze sprzedawcy na OMP. Przy sprzedaży do Klientów, OMP odpowiedzialny jest za naliczenie i odprowadzenie VAT od sprzedaży do HMRC (brytyjski urząd skarbowy). W tym przypadku fakturę do nabywcy wystawia OMP. 

B2B VAT – sprzedaż towarów o wartości powyżej 135 GBP

W przypadku sprzedaży towarów o wartości powyżej 135 GBP pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. Wówczas podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeżeli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży Klientom w UK nie będzie naliczany. 

Jeżeli chcesz, możesz naliczać Klientowi podatek VAT i cła w chwili sprzedaży, a następnie przekazywać te środki spedytorowi lub importerowi, używając specjalnej etykiety wysyłkowej. Alternatywnym rozwiązaniem jest możliwość wysyłania zamówień bez naliczania podatku VAT i ceł – wówczas Klient zapłaci VAT i cła w momencie dostawy. 

VAT B2B – Brexit. Co warto wiedzieć, jak przebiega transport? Wpływ na rozliczenia VAT i e-commerce

Import z Anglii po Brexicie nieco zmienił swoją postać. Ze względu na zmianę przepisów modyfikacji również uległ sam profil towarów, które polscy przedsiębiorcy chętnie sprowadzają do Polski. Jeżeli chodzi o sam import towarów z Anglii po Brexicie, od strony technicznej wygląda bardzo podobnie, jednak należy przygotować się na to, że importowane produkty będą podlegały także odprawie celnej. Jeżeli proces transportu zleca się firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w przesyłkach międzynarodowych, formalności z Twojego punktu widzenia będą ograniczone.

b2b-uk-2

Wartym uwagi jest również fakt, iż jeśli przedsiębiorca, który do tej pory handlował wyłącznie z krajami członkowskimi i jest przyzwyczajony do uproszczonych procedur związanych z importem i eksportem, aktualnie chcąc nawiązać współpracę handlową z Wielką Brytanią, musi przygotować się m.in. na rejestrację PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej), konieczność uzyskania numeru EORI, a także opcjonalnie wyższe koszty związane z transportem towarów. 

Dowiedz się więcej: Wysyłka do Wielkiej Brytanii: numer EORI – co to jest?

Eksport do UK po Brexicie nie jest już tak prosty, jak dawniej. Aby być pewnym bezpieczeństwa przy sprzedaży do Wielkiej Brytanii, postaw na sprawdzoną firmę przy obsłudze logistycznej swojego e-commerce. Przesyłki międzynarodowe realizowane przez znane i cenione w branży firmy kurierskie mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem na prosty oraz szybki transport do Wielkiej Brytanii. W Global24 utrzymujemy współpracę z najlepszymi lokalnie przewoźnikami. 

Zobacz, z jakimi przewoźnikami współpracujemy w wybranych krajach europejskich: Opakowania kurierskie, czyli wysyłka paczek za granicę z Global24

Jednak wybór firmy transportowej to nie wszystko. Jeżeli interesuje Cię kompleksowa opieka nad procesem logistycznym przy sprzedaży za granicę – dobrze trafiłeś. Co więcej, Wielka Brytania to nasza specjalność. Jeżeli masz jakieś pytania – zapraszamy do kontaktu.

  VAT w Wielkiej Brytanii – Brexit. Wpływ na rozliczenia VAT i e-commerce

  W jakiej sytuacji Brexit wpływa na dane przedsiębiorstwo?

  • Gdy sprzedaje towary do Wielkiej Brytanii lub świadczy usługi na rzecz Klientów w tym kraju.
  • Gdy kupuje towary/ otrzymuje świadczone usługi od przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii.
  • Gdy firma prowadzi tranzyt przez Wielką Brytanię.

  Co istotne? W niektórych krajach np. w Polsce, podmioty z Wielkiej Brytanii zarejestrowane lub planujące rejestrację do celu VAT potrzebują ustanowienia przedstawicielstwa podatkowego. Obecnie możliwa jest bezpośrednia rejestracja do VAT bez konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Brak przedstawiciela podatkowego może jednak grozić nałożeniem kar bądź nawet wyrejestrowaniem firmy, co skutkuje brakiem możliwości prowadzenia legalnej sprzedaży.

  VAT przy B2B w UK – podsumowanie

  Reasumując, dołączenie Wielkiej Brytanii do grupy krajów trzecich wymogło na zagranicznych przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowych zasad handlowych, które zaczęły obowiązywać na linii UK – Unia Europejska. Dzisiaj jakakolwiek sprzedaż towarów na rynek brytyjski wiąże się z koniecznością zmiany dotychczasowego działania. Niektóre z transakcji nakładają nowe obowiązki na sprzedawców, a inne zmniejszają te ciążące na nich wcześniej.

  Autor:

  Redakcja Global24

  kategorie:

  ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.