Brexit – co warto wiedzieć na temat rozliczenia VAT od zamówień internetowych do UK po 1-1-2021

Data publikacji:

Data aktualizacji:

25.11.2022

Istota zmian w rozliczenia VAT od sprzedaży internetowej do UK

Z dniem 1 stycznia 2021 (czyli wraz z oficjalnym wyjście UK z EU) nastąpią istotne zmiany związane z rozliczaniem VAT od sprzedaży internetowej. Sprzedaż internetowa nie będzie traktowana jako sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, ale jako transakcja exportowa. Zatem, towary wysyłane do UK będę zwolnione z VAT w Polsce pod warunkiem że sprzedawca będzie w stanie przedstawić dowód  opuszczenia kraju dla każdego zamówienia internetowego. Pojawi się natomiast konieczność rozliczenia VAT w imporcie w UK.

Kryterium które ma znaczenie przy sposobie zapłaty VAT w UK to:

  • Czy wartość zamówienia jest większe lub mniejsza niż 135 GBP?
  • Czy posiadamy NIP w UK?
  • Czy naszym odbiorcą w UK jest osoba prywatna (B2C) lub czy firmowa (B2B)?
  • Czy sprzedaż jest poprzez marketplace lub czy na własnej stronie internetowej ?

Zamówienia internetowe o łącznej wartości niższej lub równej 135 GBP

Jeżeli wysyłasz zamówienie o łącznej wartości równej lub mniejszej niż 135 GBP (z wykluczeniem opłaty za transport oraz cła) na ten sam adres w UK, wówczas sposób rozliczenia VAT w UK uzależniony jest od tego czy towar został sprzedany poprzez Marketplace lub czy poza Marketplace.

Jeżeli zamówienie zostało złożone na Amazon, Ebay lub innym marketplace, wówczas dany marketplace jest zobowiązany do pobrania VAT. W tym przypadku, VAT w imporcie zostaje zastąpiony przez VAT w sprzedaży, gdzie VAT jest pobierany w trakcie checkout (“at the point of sale”). eBay, Amazon lub inne Marketplace będą zobowiązane do uiszczenia VAT w UK. W tym przypadku VAT nie podlega zwrotowi (uwaga: na dzień podania tej informacji na naszym blogu, tj. 9-12-2020 ta kwestia jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia) .

Natomiast, jeżeli zamówienie zostało zrealizowane w inny sposób niż poprzez marketplace, wówczas istnieją 2 sposoby rozliczenia VAT:

  • Sprzedawca z Polski wystawia fakturę bez VAT ale jest odpowiedzialny za złożenie deklaracji VAT do HMRC (Delivered Duty Paid – DDP). Sprzedawca ma obowiązek zarejestrować VAT UK, a następnie rozlicza się z sprzedaży w HM Revenue and Customs.
  • Kupujący opłaca VAT oraz inne opłaty celne (Delivered at Place – DAP). Wówczas, faktura sprzedażowa zawiera wartość netto plus koszty wysyłek a nie zawiera VAT. W tym rozwiązaniu nie ma rejestracji VAT w UK przez sprzedawcę ale przewoźnik pobiera od kupującego wartość VAT.

Możliwości wystąpienia różnych sytuacji w odniesieniu sprzedaży internetowe B2C z Polski do UK dla zamówień do 135 GBP prezentuje schemat poniżej.

 

Podsumowując, władze UK zaproponowały uproszczenie procedury exportowej na zamówienia do 135 GBP poprzez przeniesienie punktu ponoszenia kosztów VAT z poziomu odprawy celnej do momentu dokonania sprzedaży (checkout). W ten sposób operatorzy logistyczni (do krórych zalicza się Global24) mogą sprawnie dokonać odprawy exportowej oraz importowej bez wpływania na czas dostawy.

Zamówienia internetowe o łącznej wartości większej niż 135 GBP

W przypadku sprzedaży towarów o łącznej wartości większej niż 135 GBP, wówczas VAT nie zostanie zapłacony w Polsce (jeżeli udowodnimy przekroczenie granicy), ale powstanie konieczność zapłaty VAT w UK (bez wyjątków) oraz cła w monecie dokonywania odprawy importowej w UK (inaczej niże dla zamówień do 135 GBP).

Schemat poniżej prezentuje sposób rozliczenia VAT i innych opłat w odniesieniu do sprzedaży internetowe z Polski do UK dla zamówień powyżej 135 GBP.

 

Brexit a vat co warto wiedzieć schemat 2

 

Oficjalne informacje na temat rozliczania VAT można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

Powyższe opracowanie zostało przygotowane na podstawie analizy obecnego stanu dostępnych informacji. Ponieważ na chwilę obecną dostęp do specjalistycznej wiedzy jest ograniczony, wnioski mogą uleć zmianie w miarę pojawienia się nowych szczegółów w oficjalnych komunikatach.

 

Autor:

Global24 Team

kategorie:

,

chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter

Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.