Re_Open UK. Dofinansowania dla firm, które poniosły straty przez BREXIT

BREXIT spowodował straty w działalności Twojej firmy? Na pomoc rusza program Re_Open UK, dzięki któremu możesz otrzymać realną pomoc w postaci dofinansowania. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Jeśli więc prowadzisz działalność w Polsce i dotknął Cię BREXIT, ten program może być dla Ciebie.

Data publikacji:

Data aktualizacji:

20.12.2022

Spis treści: 

 1. Czym jest RE_Open UK?
 2. Czy mogę wziąć w nim udział, czyli do kogo jest skierowany RE_Open UK?
 3. Na jakie działania można przeznaczyć wsparcie finansowe?
 4. Gdzie uzyskam więcej informacji?
 5. E-commerce za granicą? Postaw na Global24!

Czym jest RE_Open UK?

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz wynikającym z tego faktu negatywnym wpływem na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE, 21 lipca 2020 roku na specjalnym szczycie Rady Europejskiej zostało ogłoszone ustanowienie nowego dedykowanego instrumentu – pobrexitowej rezerwy dostosowawczej o łącznym budżecie 5 mld EUR. W wyniku tego powstała później inicjatywa Re_Open UK pod egidą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN.

Czy mogę wziąć w nim udział, czyli do kogo jest skierowany RE_Open UK?

Program jest skierowany do przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy ponieśli straty z powodu BREXITU. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią, mogą otrzymać realną pomoc dzięki temu programowi. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności do MŚP. Dofinansowania mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia nowych rynków. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów. 

re_open_uk_1

Od 2 do 23 grudnia 2022 będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów niwelujących negatywne skutki brexit.

Zobacz co na temat tej inicjatywy myśli nasz CEO Paweł Zakielarz:

Na jakie działania można przeznaczyć wsparcie finansowe?

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:

 1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych)

Głównym celem wsparcia jest wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym), co pozwoli na dywersyfikację rynków zbytu dla przedsiębiorców i elastyczne dopasowanie się do nowych warunków wymiany handlowej. 

Dofinansowaniu RE_Open UK będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych: z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub  z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami). 

Przykładowe dofinansowania kosztów takich jak: wynajęcie powierzchni wystawienniczej, projekt i zabudowa stoiska, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych, wstęp na targi lub wystawy, obsługa organizacyjna udziału w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych, organizacja i obsługa techniczna stoiska, podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych, transport, ubezpieczenie eksponatów, przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub  usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej, zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.

 1. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa)

Re_start inwestycyjny dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku BREXIT, przy czym wpływ BREXIT musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier. Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami BREXIT.

Przykładowe dofinansowania kosztów takich jak: koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych, koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 

re_open_uk_2

 1. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z BREXIT)

Dofinansowanie RE_Open UK otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Pomoc skierowana jest do dwóch grup:   

GRUPA 1: przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej 

GRUPA 2: przedsiębiorcy, którzy muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług). 

Przykładowe dofinansowania kosztów takich jak: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne), wsparcie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, wsparcie dotyczące zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku BREXIT w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych, doradztwo w zakresie tworzenia długofalowych planów rozwojowych, zakup pozostałych usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych w zakresie dopasowania oferty przedsiębiorstwa pod konkretny rynek docelowy, Kosztem niekwalifikowalnym jest podatek VAT.

 1. BREXIT bez straty (zwrot kosztów z typów 1, 2, 3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.)

Pomoc RE_Open UK dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z BREXIT i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu.

Przykładowe dofinansowania kosztów takich jak: koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 1.

Nowe kierunki eksportu,  koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 2.

Re_start inwestycyjny,  koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3. Akcja adaptacja do zmian, koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3.

Akcja adaptacja do zmian,  koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3.

Akcja adaptacja do zmian,  koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku BREXIT w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla Typu 3.

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Sprawdź, jak wyglądał rynek e-commerce UK w 2022: Sprzedaż w Internecie: gospodarka Wielkiej Brytanii 2022. Analiza

Gdzie uzyskam więcej informacji?

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu RE_Open UK w całym kraju, zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania. Zapisy na najbliższe webinary znajdziesz pod tym linkiem

Zachęcamy również do odwiedzenia strony głównej https://reopen.biz/. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje wraz Z załącznikami. A bieżące newsy odnajdziesz na koncie Facebookowym https://www.facebook.com/ReOpenUK.

W skrócie o inicjatywie dowiesz się z filmu video i krótkiego podcastu

E-commerce za granicą? Postaw na Global24!

Sprzedajesz bądź planujesz sprzedaż on-line za granicą? Istotną kwestią jest dopasowanie modelu biznesowego i logistycznego. Global24 pomoże Ci zacząć lub rozwinąć ekspansję zagraniczną, udostępniając obsługę przesyłek i zwrotów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Włoszech. Paczki do UK po Brexicie? To nasza specjalizacja, ponieważ jako pierwsi znaleźliśmy optymalne rozwiązanie na transport po BREXIT, osiągając średni czas realizacji wysyłki 2-3 dni. Gotów do podboju zagranicznych rynków? Skontaktuj się z nami, by Twój e-biznes był w dobrych „logistycznych” rękach!

Zapraszamy do kontaktu!

  Team Global24.

  re_open_uk

  Autor:

  Redakcja Global24

  kategorie:

  , ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.