Akcyza – co to jest, eksport wyrobów akcyzowych i więcej

Ceny poszczególnych produktów kształtowane są nie tylko przez koszty produkcji, ale definiuje je również akcyza. W Polsce podatek akcyzowy obejmuje m.in. wyroby tytoniowe, paliwa silnikowe i opałowe, wyroby alkoholowe, samochodowe, broń, kosmetyki, perfumy oraz skóry na futra. Jak wygląda eksport towarów akcyzowych? Tego i więcej dowiesz się z poniższego artykułu.

eksport-wyrobow-akcyzowych-1-min

Data publikacji:

Akcyza – co to jest, eksport wyrobów akcyzowych i więcej

Ceny poszczególnych produktów kształtowane są nie tylko przez koszty produkcji, ale definiuje je również akcyza. W Polsce podatek akcyzowy obejmuje m.in. wyroby tytoniowe, paliwa silnikowe i opałowe, wyroby alkoholowe, samochodowe, broń, kosmetyki, perfumy oraz skóry na futra. Jak wygląda eksport towarów akcyzowych? Tego i więcej dowiesz się z poniższego artykułu.

Spis treści:

 1. Akcyza – co to jest? Wysokość podatku akcyzowego i podstawa opodatkowania. Zmiany w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym
 2. Podatek akcyzowy – jakie działania obejmuje? Przykłady
 3. Eksport wyrobów akcyzowych między krajami UE
 4. Teraz już wiesz, czym jest podatek akcyzowy i nie tylko!

Akcyza – co to jest? Wysokość podatku akcyzowego i podstawa opodatkowania. Zmiany w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Akcyza – co to? To podatek wliczony w cenę wybranych towarów. W systemie podatkowym w Polsce funkcjonują podatki pośrednie. Jednak w odróżnieniu od VAT-u akcyzą objęte są wybrane grupy produktów. Akcyza jest wliczona w cenę tych wyrobów, które zgodnie z ustawą zostały nią objęte. Koszt podatku ponosi więc końcowy nabywca, lecz za jego odprowadzenie do US odpowiadają podmioty, które zgodnie z zapisami ustawy wykonują określone czynności.

eksport-wyrobow-akcyzowych-2-min

Produkty objęte akcyzą dzieli się na:

 • wyroby akcyzowe zharmonizowane: paliwa silnikowe, gaz, oleje opałowe, wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe oraz energia elektryczna,
 • wyroby akcyzowe niezharmonizowane: kosmetyki i wyroby perfumeryjne, broń, samochody osobowe i skóry futerkowe.

Należy zaznaczyć, iż wyrób akcyzowy taki jak np. napoje alkoholowe bądź wyroby tytoniowe oznaczony jest specjalną banderolą. To informacja nie tylko o tym, że w cenę produktu wliczony został podatek akcyzowy. Banderola świadczy również o tym, iż konsument otrzymuje wyrób z legalnego źródła.

Kto odprowadza podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy odprowadzają podmioty, które:

 • produkują wyroby akcyzowe,
 • sprzedają wyroby akcyzowe w Polsce,
 • importują i eksportują towary akcyzowe,
 • wyprowadzają ze składu podatkowego towary akcyzowe zharmonizowane,
 • nabywają bądź mają wyroby akcyzowe, od których nie została odprowadzona akcyza w wymaganej ustawą wysokości.

Ważne! Podatek akcyzowy funkcjonuje na całym terytorium wspólnoty Unii Europejskiej, w związku z czym objęte jest nim także nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Poza tym podmioty mają obowiązek odprowadzić ten podatek również od ubytków i niedoborów powstałych podczas produkcji zużycia magazynowania oraz przewozu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Wysokość podatku akcyzowego i podstawa opodatkowania

Ustawa o podatku akcyzowym dokładnie określa podstawę opodatkowania dla podmiotów, które wytwarzają i wprowadzają do obrotu wyroby akcyzowe. Podstawą opodatkowania jest kwota uzyskana ze sprzedaży produktów na terytorium Polski, którą należy pomniejszyć o kwotę podatku VAT oraz kwotę akcyzy. Jeżeli chodzi o import, podstawą opodatkowania jest wartość celna produktów powiększona o cło. 

Dowiedz się więcej: Inflacja – co to jest i z czego wynika? Wpływ na e-commerce w 2022

Jeśli wyrób akcyzowy został nabyty wewnątrz wspólnoty, w tej sytuacji za podstawę opodatkowania uznaje się kwotę, którą nabywca zapłaci za wyroby akcyzowe bądź kwotę należną z tytułu dostawy tych wyrobów odbywającej się wewnątrzwspólnotowo. 

Co więcej? Unijny system podatkowy przewiduje minimalny poziom podatku akcyzowego, który obowiązuje w krajach wspólnoty. Wysokość akcyzy w każdym z państw jest ustalana w sposób indywidualny. Określone stawki akcyzy, które obowiązują aktualnie w Polsce, reguluje Ustawa o podatku akcyzowym i rozporządzenia Ministra Finansów.

Akcyza – zmiany w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Głównym celem nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym było uszczelnienie obowiązujących od 2008 roku przepisów. Doprecyzowane zostały rozporządzenia, które dotyczyły m.in. akcyzy na samochody osobowe bądź paliwa opałowe. 

Jedną z najważniejszych zmian obowiązujących od 1 maja 2021 roku jest obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowych wraz z dokumentami oraz ewidencjami obrotu wyrobów akcyzowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik musi poświęcić mniej czasu na załatwienie formalności związanych z podatkiem akcyzowym, a urzędnicy skarbowi mogą szybciej wydawać decyzje. 

Polecamy wpis: Ograniczenia pozataryfowe w handlu zagranicznym. Przykłady i konsekwencje

Ponadto doprecyzowanie przepisów ma również za zadanie ochronić konsumentów, poprzez eliminowanie z obiegu nielegalnie wytwarzanych napojów alkoholowych, które powstały podczas odzyskiwania alkoholu etylowego częściowo skażonego. Zastosowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają utrudnić tego typu nielegalne praktyki oraz uszczelnić system tak, aby do budżetu wpłynęło, jak najwięcej pieniędzy z tytułu podatku akcyzowego.

Podatek akcyzowy – jakie działania obejmuje? Przykłady

Na liście działań opodatkowanych akcyzą znajduje się kilkanaście różnych przypadków. Przede wszystkim akcyza dotyczy produkcji wyrobów akcyzowych, a także ich wprowadzenia do składu podatkowego. Akcyzą jest opodatkowany zarówno import, jak i eksport wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego, który nie jest importerem tych wyrobów. 

Kolejny przypadek to nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z wyłączeniem nabycia do składu podatkowego, a także nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło.

Podatek akcyzowy należy zapłacić również za wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego, który nie jest importerem tych wyrobów. Dotyczy to także użycia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem.

Ponadto akcyzą jest również opodatkowane powstawanie ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowite zniszczenie, jak i zużycie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy do produkcji innych wyrobów oraz zużycie napojów alkoholowych przez podmiot zużywający alkoholu etylowego skażonego lub np. używanego do produkcji octu, olejków eterycznych, produktów leczniczych itd.

eksport-wyrobow-akcyzowych-3-min

Akcyza obejmuje też sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów, czy tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z płatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem bądź usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci innych towarów i usług.

Eksport wyrobów akcyzowych między krajami UE

Zastanawiasz jak, wygląda eksport wyrobów akcyzowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej? Co do zasady w kraju, w którym konsumuje się alkohol i tytoń, należy opłacić akcyzę. Warto jednak zaznaczyć, iż przewidziano zwolnienia dla osób fizycznych podróżujących między krajami UE. Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli zakupione produkty są przeznaczone do użytku własnego, a nie na sprzedaż. W tej sytuacji podatki VAT i akcyza są wliczone w cenę produktu w kraju jego zakupu, co oznacza, że żadne dodatkowe opłaty nie są już należne w innym kraju Unii Europejskiej.

Jednak, aby ustalić, czy zakupione produkty są przeznaczone na użytek własny, organy celne w Unii Europejskiej mogą sprawdzić kilka różnych rzeczy np. czy prowadzisz przedsiębiorstwo handlowe lub w nim pracujesz, jak jest pakowany towar, jak jest przewożony, a także jaką ilość produktów przewozisz. 

Wyroby akcyzowe i wartości wytycznych w UE 

 • Papierosy – 800
 • Cygaretki – 400 
 • Cygara – 200
 • Tytoń – 1 kg
 • Napoje spirytusowe np. whiskey, gin – 10 litrów
 • Wino wzmacniane np. porto – 10 litrów
 • Wino – 90 litrów
 • Piwo – 110 litrów

Wyżej wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny, w związku z czym należy zawsze sprawdzić wartości wskazane w wytycznych przez organy celne kraju Unii Europejskiej, do którego podróżujesz.

Jeżeli prowadzisz internetową sprzedaż wyrobów akcyzowych i myślisz nad wysyłką za granicę, zapraszamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania!

Teraz już wiesz, czym jest podatek akcyzowy i nie tylko!

Reasumując, Unia Europejska ma konkretne wymagania dotyczące stawek akcyzy. Państwa członkowskie mają za zadanie przestrzegać minimalnych stawek podatku dla danych grup produktów, które obejmuje podatek akcyzowy. Wszystkie stawki minimalne można znaleźć w Ustawie o podatku akcyzowym – znajdują się tam m.in. wyroby akcyzowe, jak i samochody osobowe.

Autor:

Redakcja Global24

kategorie:

,

chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter

Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.