Ograniczenia pozataryfowe w handlu zagranicznym. Przykłady i konsekwencje

Ograniczenia pozataryfowe to regulacje narzucane przez rządy w celu utrudnienia lub uniemożliwienia importu niektórych towarów bez podnoszenia podatków. Innymi słowy, są to polityki mające na celu ograniczenie wprowadzania niektórych towarów lub usług z zagranicy, które konkurują z podażą krajową.

ograniczenia-pozataryfowe-glowne

Data publikacji:

Data aktualizacji:

20.12.2022

Spis treści:

 1. Bariery pozataryfowe i sposób ich oddziaływania. 
 2. Rodzaje środków pozataryfowych – przykłady.
 3. Wybierz prostsze rozwiązanie, czyli sprzedaż w UE z Global24!

Bariery pozataryfowe i sposób ich oddziaływania

Ograniczenia pozataryfowe to narzędzia i działania polityki ekonomicznej rządów i instytucji publicznych lub firm prywatnych, których głównym celem jest ograniczenie rozmiaru wymiany handlowej lub zniekształcenie struktury towarowej oraz kierunku wymiany dóbr i usług. Ich działanie polega podobnie jak cła, na ograniczeniu wymiany przez podwyższenie ceny dobra krajowego, przede wszystkim poprzez nieformalne restrykcje bądź regulacje utrudniające sprzedaż na rynkach zagranicznych.

ograniczenia-pozataryfowe-1

Przewaga ograniczeń pozataryfowych nad celnymi polega głównie na ich wyższej elastyczności. Prostym językiem mówiąc, można nimi objąć konkretne produkty i usługi. Jeżeli chodzi o bariery pozataryfowe, istnieje duże pole wyboru w zakresie stosowanych form oraz środków.

Bariery pozataryfowe – sposób oddziaływania

Większość barier ma charakter ograniczeń wewnętrznych, które hamują handel. Można wyróżnić m.in. subsydia eksportowe i importowe, techniczne utrudnienia dla handlu, regulacje sanitarne i fitosanitarne, regulacje administracyjne dotyczące zamówień publicznych, utrudnienia związane z działaniami proekologicznymi, finanse handlowe, pomoc publiczną, wsparcie inwestycji, państwowe przedsiębiorstwa handlowe, wymagania i przepisy lokalne, ograniczenia migracyjne oraz ochronę własności intelektualnej. 

Zastosowanie wyżej wymienionych ograniczeń pozataryfowych wynika z przepisów wewnętrznych danego kraju, dlatego, mimo że warunki dostępu do danego rynku mogą zostać zmienione w sposób znaczący i jednocześnie zmniejszyć konkurencyjność towarów zagranicznych, to określenie ich oddziaływania oraz skutków dla konkurencyjności nie jest łatwe do zbadania.

Najbardziej dotkliwe ograniczenia pozataryfowe to m.in. uzasadnione zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną handlu, wyższe opodatkowanie dóbr importowanych oraz pomoc państwa. Co istotne? Ze względu na fakt, iż bariery często stosowane są jednocześnie, a więc ich wpływ ulega kumulacji, przyczynia się to do powstania następnych ograniczeń takich jak: mniejsza konkurencyjność poszczególnych krajów oraz zwolnienie tempa międzynarodowego handlu, co skutkuje znacznie wolniejszym wychodzeniem z kryzysu i spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. 

Poszerz swoją wiedzę: Sprzedaż w internecie: rynek niemiecki 2022. Co warto wiedzieć?

Negatywnym skutkiem środków pozataryfowych dla Polski jest przede wszystkim spowolnione tempo rozwoju, jakie związane jest z dopasowaniem do potrzeb rynku wymagającego Klienta, a tym samym mniejsze środki na modernizację i wzrost konkurencyjności gospodarki. Jedne z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej uciążliwych ograniczeń, jakie zostały zaobserwowane przez polskich eksporterów żywności na rynkach Unii Europejskiej to: podwyższona częstotliwość kontroli sanitarnych oraz konieczność wieloletniego przechowywania dokumentów, jakie związane są z transakcją.

Rodzaje środków pozataryfowych – przykłady

Zastanawiasz się jaki cel mają środki pozataryfowe? Ich głównym zadaniem jest ograniczenie wymiany handlowej z zagranicą. W przypadku Unii Europejskiej należą do nich: nadzór importu lub eksportu, kontyngent ilościowy zakaz importu lub eksportu.

Rodzaje środków pozataryfowych:

 • Kwoty – kontyngenty wartościowe lub ilościowe, czyli odgórne ograniczenia wielkości importu dóbr i usług. Ograniczenia ilościowe przynoszą takie same skutki ilościowe jak cła. Zakaz wszelkiego importu, czyli tzw. kontyngent, wywołuje takie same efekty jak cło zaporowe. Jednak cło przynosi państwu dochody, natomiast ilościowe ograniczenie sprawia, że korzyści wynikające z różnic cen trafiają do importerów lub eksporterów, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia na licencję importową
 • Zmienne opłaty wyrównawcze – to różnica pomiędzy zmienną ceną rynku światowego na określony towar i stałą ceną rynku wewnętrznego. Głównym celem tego narzędzia jest ochrona dóbr krajowych przed zbyt tanim importem. Co istotne? Elastyczność tego narzędzia pozwala szybko dostosować opłaty do ewentualnych spadek cen światowych
 • Depozyty importowe
 • Dodatkowe podatki do importu
 • Cła antydumpingowe i antysubwencyjne – środki walki z nieuczciwą konkurencją w handlu międzynarodowym. Zaliczane są do ograniczeń pozataryfowych ze względu na możliwość nałożenia celowo cła wyższego niż marża dumpingu
 • Zakaz importu bądź eksportu
 • Licencje
 • Dobrowolne ograniczenia eksportu – dobrowolność polega na samoograniczeniu eksportera pod wpływem obaw o wprowadzenie bardziej poważnych restrykcji lub całkowitego zakazu wwozu towarów
 • przepisy domieszkowe – wymóg, aby w składzie towarów, które podlegają wymianie zawierały się surowce określone przez importera
 • Normy techniczne, wymagania weterynaryjne oraz sanitarne

Przykładem ograniczeń pozataryfowych mogą być licencje przyznane np. na wwóz kawy z zagranicy do maksymalnie 200 ton, dystrybuowanych w następujący sposób: 150 t do Kolumbii, 30 t do Peru i 20 t do Ekwadoru. Należy jednak pamiętać, że bariery mogą być bardziej subtelne, takie jak np. przyjęcie bardzo wymagających kontroli jakości. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli przyjęte zostaną bardzo surowe wymagania dotyczące pakowania.

Dowiedz się więcej: Wysyłka do Wielkiej Brytanii – czego nie można wysyłać do Anglii?

Bariery pozataryfowe a regulacje 

Międzynarodowe ramy regulacyjne, które dotyczą barier pozataryfowych, są szczegółowo opisane w porozumieniach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Według tego globalnego organu rządy mogą podejmować środki pozataryfowe tylko wyjątkowo. Opisuje to np. Porozumienie w sprawie barier technicznych handlu bądź Porozumienie w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych. 

ograniczenia-pozataryfowe-2

Traktaty te pozwalają władzom krajów na realizację uzasadnionych celów takich jak m.in. ochrona lokalnej produkcji rolnej przed szkodnikami. Zdarza się również, iż jedynym celem środków pozataryfowych jest zapewnienie korzyści przemysłowi krajowemu.

Wybierz prostsze rozwiązanie, czyli sprzedaż w UE z Global24!

Sprzedajesz za granicą i szukasz sprawdzonej firmy, która odpowiedzialnie i rzetelnie zajmie się obsługą wysyłek i zwrotów międzynarodowych? Trafiłeś pod właściwy adres! W Global24 obsługujemy zagraniczną logistykę e-commerce. Dzięki nam sprzedaż do takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Hiszpania, Holandia, Belgia oraz Włochy jest łatwa i przyjemna. 

Wspieramy eksport w sprzedaży zagranicznej – pomagamy sklepom internetowym skutecznie konkurować na globalnym rynku. Dzięki współpracy z najlepszymi przewoźnikami zyskasz pewność o bezproblemowym oraz szybkim dostarczeniu każdej przesyłki. Nasze usługi dopasowane są do potrzeb wszystkich e-sklepów. Zapraszamy do kontaktu!

  Reasumując, ograniczenia pozataryfowe są przydatne do zapewnienia jakości produktu i wzbudzenia zaufania konsumentów. Mogą jednak również służyć jako broń dla rządów, które starają się wyłącznie faworyzować grupę lokalnych przedsiębiorców kosztem ograniczenia wolnej konkurencji. 

  Autor:

  Redakcja Global24

  kategorie:

  ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.