Ekologiczny e-commerce: transparentność w cross-border

Sprzedajesz za granicę? A może coraz częściej myślisz o cross-border? Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to musisz mieć świadomość, że w kwestii ewidencji odpadów za granicą obowiązują nieco inne przepisy niż w Polsce. Sprawdź ze mną różnice pomiędzy Polską a innymi krajami w Europie.

Data publikacji:

Data aktualizacji:

17.04.2024

Na sprzedawców czeka szereg obowiązków

Co to jest BDO i kogo dotyczy?

Prowadząc sprzedaż online w Polsce masz obowiązek zarejestrować się do BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. To system teleinformatyczny, który wspiera gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BDO to trzy składowe:

 • rejestr – rejestracja przedsiębiorstwa i zarządzanie informacjami o działalności, obowiązkach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz opakowaniami
 • ewidencja – prowadzenie ewidencji opakowań, w których wysyłane są produkty, monitoring liczby i rodzajów opakowań, informowanie o obowiązkach w zakresie gospodarowania opakowaniami
 • raportowanie – zbieranie, przetwarzanie i raportowanie informacji, przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców, monitorowanie i raportowanie działań związanych z gospodarowaniem opakowaniami i odpadami

BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wysyłają fizyczne towary do swoich Klientów. Zatem, jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach, koniecznie zadbaj o wpisanie się do bazy BDO. Zgodnie z informacjami na rządowej stronie BDO, do dokonania wpisu zobligowana jest każda firma, która działa w jednym z poniższych obszarów:

 • organizuje odzysk lub recykling opakowań
 • eksportuje lub dostarcza odpady opakowaniowe wewnątrz Wspólnoty Europejskiej 
 • produkuje, eksportuje, importuje lub nabywa opakowania wewnątrz Wspólnoty
 • wprowadza po raz pierwszy na terytorium danego kraju produkty w opakowaniach lub je eksportuje wewnątrz Wspólnoty
 • jest organizacją samorządu gospodarczego

Co grozi za brak BDO?

Za brak wpisu do rejestru BDO, umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością czy brak bieżącego prowadzenia ewidencji grożą kary finansowe. Poniżej znajdziesz kary związane z BDO wynikające z ustawy o odpadach.

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (na wniosek) – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.]
 • niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny [art. 179 u.o.]
 • przekazywanie odpadów podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.]
 • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru (w zakresie objętym wpisem na wniosek) – kara aresztu albo grzywny [art. 178 u.o.]
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – administracyjna kara pieniężna 1 000 – 1 000 000 zł [art. 194 u.o.]
 • transport odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna od 2 000 – 10 000 zł [art. 195 u.o.]
 • wykreślenie z rejestru w przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej

Obowiązki ewidencji odpadów w sprzedaży zagranicznej

Czym jest System ERP?

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta tzw. ROP (ang. Extended Producer Responsibility – EPR) stanowi zestaw środków podjętych w gospodarowaniu określonymi odpadami oraz alternatywę dla tradycyjnego podejścia, w którym odpowiedzialnością za ewidencję odpadów obciążeni są przedsiębiorcy.

Rejestracja w ERP jest ważna nie tylko dla właścicieli sklepów internetowych, ale również dla osób sprzedających na Amazon. Światowy marketplace opisuje to jako „politykę środowiskową”. Podstawą do tego nie jest jedno ogólnoeuropejskie rozporządzenie, lecz zbiór różnych ustaw i wytycznych w poszczególnych krajach członkowskich.

Obowiązki EPR na Amazon. Sprawdź jak zapobiec blokadzie listingu

Sprzedający na Amazon niezależnie od tego, czy posiadają siedzibę w kraju podlegającym rejestracji ERP, objęci są obowiązkiem rejestracji ERP.

W prawie niemieckim obejmuje to przepisy dotyczące rejestru opakowań (VerpackG), a także przepisy dotyczące obowiązku rejestracji elektronicznej (ElektroG) oraz obowiązku rejestracji baterii (BattG).

W prawie francuskim jest podobnie. Producenci i dystrybutorzy są zobowiązani do odzyskiwania i recyklingu opakowań.

Co się stanie, jeśli nie będziesz w stanie udowodnić Amazonowi zgodności z przepisami EPR?

Brak wymaganych certyfikatów spowoduje zawieszenie lub nawet wyłączenie ofert sprzedaży na platformie Amazon do momentu uzyskania rejestracji i certyfikacji. Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do zablokowania konta. Dodatkowo, jeśli jesteś sprzedawcą we Francji i nie dostarczysz wymaganych dokumentów, Amazon automatycznie opłaci składki na rzecz ROP (Organizacji Odpowiedzialności Producenta) w Twoim imieniu, pobierając potem te koszty od Ciebie. Obowiązek rejestracji i raportowania dotyczy każdej transakcji bezpośredniej końcowemu Klientowi, co oznacza, że praktycznie obejmuje to wszystkich sprzedawców na Amazonie.

Gdzie zarejestrować opakowania sprzedając za granicę

Niemcy

Od 01.07.2022 r. każda firma (bez wyjątku), która wysyła swoje produkty w opakowaniach na rynek niemiecki jest zobowiązana do rejestracji w LUCID. Jeśli Twój towar należy do jednej z 6 grup produktów objętych regulacjami wskazanymi w Dyrektywie WEEE musisz również zarejestrować się do EAR.

Przeczytaj również o rejestracji w LUCID TUTAJ.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii istnieje rejestr opakowań, jednak mali sprzedawcy online nie muszą się tam rejestrować, ponieważ mają one ustalone minimalne progi: wymóg rejestracji dotyczy jedynie odpadów opakowaniowych przekraczających 50 ton rocznie lub rocznego obrotu na poziomie dwóch milionów funtów.

Austria

Każda firma, która wprowadza opakowania lub elektroodpady na rynek austriacki, musi je regularnie rejestrować i składać raporty co miesiąc, co kwartał lub raz w roku. Dodatkowo, muszą przestrzegać wytycznych dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Przeczytaj o rejestracji odpadów w Austrii TUTAJ.

Belgia

W Belgii z obowiązku rejestracji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu opakowania w ilości, która nie przekracza 300 kg rocznie.

Holandia

Zobowiązanie do rejestracji opakowań w Holandii mają firmy, które przekraczają 50 ton rocznie.

Francja

We Francji obowiązek rejestracji opakowań obejmuje wszystkich sprzedawców, niezależnie od wielkości firmy. Dotyczy nie tylko sprzedawców online, ale również stacjonarnych. Jeśli zamierzasz sprzedawać swoje produkty na francuskim rynku za pośrednictwem marketplace’ów musisz posiadać unikalny numer identyfikacyjny UIN.

Przeczytaj również o rejestracji opakowań we Francji TUTAJ.

Włochy

Włochy określają wymogi dla firm posiadających siedziby w tym kraju za pośrednictwem portalu CONAI, publikując informacje zarówno po włosku, jak i po angielsku. Jednak jeśli Twoja firma nie ma siedziby we Włoszech, to nie masz wymogu rejestracji opakowań.

Przeczytaj o rejestracji odpadów we Włoszech TUTAJ.

Hiszpania

W Hiszpanii prawo nakłada na firmy dostarczające produkty do prywatnych gospodarstw domowych obowiązek przestrzegania wymogów dotyczących cyklu życia opakowań. Należy uzyskać hiszpański numer podatkowy NIF. Dla sprzedawców na hiszpańskim Amazonie usługa ERP oferuje kompleksowe rozwiązanie, które eliminuje potrzebę rejestracji i ubiegania się o NIF.

Przeczytaj o rejestracji opakowań i odpadów w Hiszpanii TUTAJ.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania i odpowiedzi dotyczące odpadów znalezione na grupach Facebook’owych poświęconych sprzedaży zagranicznej.

Global24 pomoże Ci w rejestracji odpadów

W Global24 nieustannie poszerzamy kompetencje w zakresie ewidencji odpadów na obsługiwane przez nas europejskie kraje. Dzięki naszym specjalistom zyskasz możliwość sprzedaży za granicą, nie martwiąc się o konsekwencje związane z odpadami. Udzielimy Ci informacji jak przebiega proces rejestracji oraz w jakich krajach powinieneś zarejestrować swoje opakowania.

Zapraszamy do kontaktu!

  Autor:

  Magdalena Brzoza, Social Media Specialist

  W świecie logistyki, gdzie Z(A)WROTNA prędkość jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w e-commerce, Magda skraca odległości w drodze do ekspansji zagranicznej. W każdym pikselu, w każdym napisanym zdaniu przemyca ducha Global24, nadając naszej logistyce merytoryczne przesłanie. Za jej rozmowami z Partnerami kryją się opowieści o cross-border'owych rozwiązaniach, które poprzez założoną strategię stają się rzeczywistością.

  kategorie:

  , ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.