Ewidencja odpadów/ rejestracja opakowań w Europie – kompendium wiedzy

Wyszedłeś ze swoją ofertą e-sklepu na podbój zagranicznych terytoriów? Jeśli tak, musisz mieć świadomość, że w kwestii ewidencji odpadów obowiązują tam nieco inne przepisy niż w Polsce. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czy ich nie naruszasz.

ewidencja-odpadow-glowne

Data publikacji:

Data aktualizacji:

27.02.2023

Spis treści:

 1. Ewidencja opadów – Polski rejestr BDO
 2. Rejestracja opakowań – przepisy dotyczące opakowań w poszczególnych państwach
 3. Bezpieczna i terminowa wysyłka zagraniczna? Postaw na Global24!

Ewidencja opadów – Polski rejestr BDO

Jak wygląda rejestracja odpadów w Polsce? Rejestr BDO stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dzięki niemu można gromadzić informacje o odpadach, co ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych przedsiębiorców. Zgodnie z informacją zamieszczoną na rządowej stronie biznes.gov.pl, obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują, importują opakowania lub kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych – od firm unijnych.

ewidencja-odpadow-1

Co istotne? Ewidencja odpadów jest zadaniem marszałków województw, a wpisu dokonuje się często automatycznie tzn. z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku. Prowadząc własną firmę, warto sprawdzić, czy nie znajduje się ona w tej bazie. Grzywna za niedopełnienie obowiązku raportowania wynosi od 100 zł do nawet ponad miliona złotych, z kolei administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do miliona złotych i jest nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Polecamy wpis: Jak zapakować paczkę – omawiamy dobre praktyki

Rejestracja opakowań – przepisy dotyczące opakowań w poszczególnych państwach

Szczególne znaczenie w gąszczu przepisów ma dyrektywa unijna, która dotyczy opakowań i związanych z nimi odpadów. Jednak na tym nie koniec, ponieważ każdy kraj ma odrębne, indywidualne przepisy w tym zakresie, do których również należy się dostosować. Wszystko jest ze sobą powiązane, ponieważ poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć treść unijnych dyrektyw w ramach własnych ustaw. W związku z tym wystarczy ogólnie zapoznać się z unijną dyrektywą, a szczegółowo z obowiązującymi przepisami w kraju, do którego trafia paczka.

Celem wprowadzonych przepisów jest ochrona środowiska naturalnego, poprzez ograniczanie ilości odpadów, poddawanie ich recyklingowi oraz ponowne wprowadzanie ich do obiegu. O tym, jak przedstawiają się przepisy dotyczące opakowań w poszczególnych krajach, informujemy poniżej:

Rejestracja odpadów – Niemcy – Centralny Rejestr Opakowań LUCID

Dostawców komercyjnych obowiązuje wiele wytycznych, które należy uwzględnić, aby uniknąć odpowiednich konsekwencji takich jak m.in. upomnienia. Do tych przepisów należy również ustawa o opakowaniach. Każdy, kto w Niemczech po raz pierwszy wprowadza do obrotu opakowania podlegające obowiązkowi uczestnictwa w systemie, musi uzyskać licencję w systemie dualnym tzn. przedsiębiorstwie, które zajmuje się utylizacją odpadów, a z drugiej strony zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. 

Dotyczy to przede wszystkim sprzedawców internetowych. Obowiązkowi uczestnictwa w systemie podlegają m.in. opakowania transportowe, z których sprzedawca korzysta w celu dostarczenia towaru do kupującego.

Poszerz swoją wiedzę o LUCID: LUCID w 2022 – co to LUCID, rejestracja krok po kroku, koszty

Ewidencja opakowań – Wielka Brytania – Rozporządzenia

W Wielkiej Brytanii kwestie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych regulują Rozporządzenia w sprawie obowiązków dotyczących odpowiedzialności producenta (za odpady opakowaniowe) z 2007 roku. W odniesieniu do obowiązku odbioru nie występuje podział na opakowania z gospodarstw domowych i opakowania przemysłowe. Innymi słowy, wszystkie opakowania wprowadzane do obrotu traktowane są w taki sam sposób. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania do obrotu to m.in. producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną lub podmioty butelkujące z siedzibą Wielkiej Brytanii. 

W Zjednoczonym Królestwie obowiązują limity dotyczące, zarówno ilości, jak i sprzedaży. Co istotne? Obowiązek powstaje z chwilą przekroczenia określonego minimalnego limitu ilości lub sprzedaży. Nie ma obowiązku uczestnictwa w określonym systemie zbiórki recyklingu i odpadów. Wszystkie odpady opakowaniowe muszą zostać przetworzone w drodze utworzenia prywatnego systemu zwrotu opakowań lub przystąpienia do istniejącego systemu.

Zapraszamy do lektury: Wysyłka do Wielkiej Brytanii: numer EORI – co to jest?

Rejestracja opakowań – Holandia – Podstawy Prawne

Zastanawiasz się, jak wygląda ewidencja odpadów w Holandii? Podstawowe przepisy dotyczące odbioru opakowań w tym kraju zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 24 marca 2005 roku, w sprawie opakowań, papieru i tektury, uzupełnionym Umową o udziale w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi z dnia 4 października 2012 roku.

Obowiązek odbioru odpadów opakowaniowych dotyczy wyłącznie opakowań z gospodarstw domowych. Zarówno opakowania transportowe, jak i przemysłowe są uznawane za uzupełniające materiały logistyczne, w związku z czym są zwolnione z uczestnictwa w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. Holenderskie Rozporządzenie w sprawie opakowań zobowiązuje przedsiębiorców, którzy wprowadzają odpady opakowaniowe do obrotu, do zapewnienia odbioru materiałów opakowaniowych lub przystąpienia do istniejącego programu zwrotu opakowań. 

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania do obrotu to: producenci i przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną, w tym również za pośrednictwem internetu lub podmioty butelkujące z siedzibą w Holandii.

Ewidencja odpadów – Belgia – Umowa VAL-I-PAC

W Belgii obowiązek w zakresie opakowań oraz obowiązek zapobiegania powstawaniu i recyklingu odpadów opakowaniowych reguluje Umowa o współpracy z 1997 roku, ze zmianami wprowadzonymi w roku 2008. Ponadto, od 1 grudnia 2016 roku obowiązuje umowa VAL-I-PAC, która dotyczy opakowań przemysłowych. W Belgii każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania do obrotu jest zobowiązany do zapewnienia zwrotu swoich odpadów opakowaniowych. 

Stosowana jest rygorystyczna procedura rozróżniania opakowań z gospodarstw domowych i opakowań przemysłowych. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania do obrotu to m.in. producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną oraz podmioty butelkujące z siedzibą w Belgii. Co więcej? W kraju obowiązuje minimalna roczna ilość opakowań, która zobowiązuje przedsiębiorcę wprowadzającego opakowania do obrotu, do zarządzania odbiorem odpadów opakowaniowych.

Rejestracja opakowań – Hiszpania

W Hiszpanii wszystkie kwestie związane z opakowaniami i unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych reguluje Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 24 kwietnia 1997 roku. Informuje ona, że istnieje podział na opakowania z gospodarstw domowych i opakowania przemysłowe. Według powyższej ustawy każdy przedsiębiorca wprowadzający odpady pochodzące z opakowań z gospodarstw domowych, do obrotu na terytorium Hiszpanii musi zapewnić odbiór materiałów opakowaniowych. 

Przedsiębiorcami wprowadzającymi opakowania do obrotu są: producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną lub podmioty butelkujące z siedzibą w Hiszpanii. Jeśli chodzi o obowiązek odbioru opakowań w Hiszpanii, nie obowiązuje limit w zakresie ilości. Wszystkie ilości opakowań podlegają podwyższeniu obowiązkowi. Warto dodać, iż w kraju istnieje monopol w zakresie systemów zbiórki opakowań, czyli zintegrowany system licencjonowania odpadów opakowaniowych w kraju (System gospodarowania zintegrowany z SIG).

Rejestracja opadów – Austria – Ustawa VVO

W 2015 roku weszła w życie nowa Ustawa dotycząca opakowań w Austrii – VVO. Jej głównym celem jest promowanie ponownego użycia i unikania odpadów opakowaniowych oraz przyczynianie się do jak najbardziej przyjaznego dla środowiska recyklingu i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych. Wszystkie regulacje sporządzane przez Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu zobowiązują każdego przedsiębiorcę, który wprowadza odpady opakowaniowe do obrotu na terytorium Austrii, do rejestracji w systemie zwrotu opakowań. 

Do tych podmiotów należą: producenci, przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną, w tym również za pośrednictwem internetu oraz podmioty butelkujące, których siedzibą jest Austria, a także importerzy realizujący sprzedaż swoich produktów bezpośrednio na rzecz austriackich Klientów końcowych. Nie obowiązują limity dotyczące minimalnej ilości lub sprzedaży. Wszystkie opakowania z gospodarstw domowych podlegają licencjonowaniu w ramach systemu zwrotu.

Zobacz także: VVO, rejestracja odpadów w Austrii – o czym musisz pamiętać?

Ewidencja opakowań – Francja

Przepisy dotyczące prawa opakowaniowego we Francji są zbliżone do tych obowiązujących w Niemczech. Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy produktów we Francji są zobowiązani do odzyskiwania i recyklingu opakowań. Tak samo, jak w Niemczech, również i tutaj odbywa się to przez udział w kosztach komunalnych przedsiębiorstw odpadowych, poprzez rejestrację oraz licencjonowanie liczby opakowań wprowadzanych na rynek francuski.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają opakowania do obrotu to m.in. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną lub podmioty butelkujące z siedzibą we Francji oraz importerzy realizujący sprzedaż swoich produktów bezpośrednio na rzecz francuskich użytkowników końcowych. Podobnie jak w innych krajach europejskich, nie obowiązuje minimalna ilość materiałów opakowaniowych. Należy jednak zaznaczyć, iż nie obowiązuje również limit sprzedaży. Jednak istnieje rozróżnienie pomiędzy obowiązkami w zakresie opakowań z gospodarstw domowych i opakowań innych niż opakowania z gospodarstw domowych. 

ewidencja-odpadow-2

We Francji przedsiębiorcom wprowadzającym opakowania z gospodarstw domowych do obrotu przysługują dwa rozwiązania: przystąpienie do istniejącego monopolistycznego systemu lub utworzenie prywatnego systemu zwrotu opakowań.

Przeczytaj również: Numery EPR – rejestracja opakowań na paczki we Francji

Ewidencja odpadów – Włochy – Dekret 22/97

We Włoszech kwestie związane z unieszkodliwianiem odpadów opakowaniowych reguluje Dekret 22/97 z 2006 roku, z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w 2014 roku. Dotyczy on wszystkich odpadów opakowaniowych wytwarzanych we Włoszech, bez podziału na opakowania z gospodarstw domowych i opakowania przemysłowe. 

Dekret ten zobowiązuje każdego przedsiębiorcę, który wprowadza odpady opakowaniowe do obrotu na terytorium Włoch, do przystąpienia do systemu zwrotu opakowań. Podmiotami wprowadzającymi opakowania do obrotu są: producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną, podmioty butelkujące z siedzibą we Włoszech oraz zagraniczni importerzy, którzy posiadają siedzibę na terytorium kraju. We Włoszech nie obowiązują limity dotyczące minimalnej ilości lub sprzedaży. 

Wszystkie odpady opakowaniowe składowane, produkowane lub wytwarzane na terytorium Włoch podlegają licencjonowaniu w ramach systemu zwrotu opakowań. Co istotne? Przedsiębiorcom, którzy wprowadzają opakowania do obrotu, nie przysługuje we Włoszech możliwość wyboru – istnieje jeden monopolistyczny system zwrotu opakowań, funkcjonujący pod nazwą CONAI.

Bezpieczna i terminowa wysyłka zagraniczna? Postaw na Global24!

Prowadzisz sprzedaż zagraniczną i zależy Ci na szybkiej i bezpiecznej wysyłce paczek do krajów Unii Europejskiej? Nie musisz dalej szukać! Global24 to rozwiązanie szyte na miarę potrzeb Twoich i Twoich Klientów. Zajmujemy się kompleksową realizacją wysyłek i zwrotów zagranicznych do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Włoch. Gwarantujemy, że każde zamówienie dotrze do miejsca docelowego bezpiecznie i na czas. Zapoznaj się z naszą ofertą i przekonaj się, że warto z nami współpracować!

Zapraszamy do kontaktu!

  Reasumując, ewidencja odpadów ma bardzo duże znaczenie w przypadku prowadzenia własnej firmy bądź sklepu internetowego. Każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach jest zobligowany do prowadzenia ewidencji opakowań, które za jego pośrednictwem trafiają na rynek krajowy, jak i również za granicę. Spośród opisywanych krajów obowiązek każdorazowego składowania odpadów ma moc prawną w Niemczech, Belgii, Austrii, Francji oraz we Włoszech. Przestrzeganie przepisów dotyczących ewidencji opakowań ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska. Z kolei brak deklaracji, a co za tym idzie nieprzestrzeganie przepisów, skutkuje karą.

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.