Ekologiczny e-commerce: transparentność w logistyce

W rozmowach o branży e-commerce często porusza się kwestię zrównoważonej ekologii. Dodatkowe opakowania, plastikowe wypełniacze, metry stretchu, wzmożony ruch transportowy – to wszystko sprawia, że dynamiczny wzrost e-commerce budzi uzasadnione obawy o jego wpływ na środowisko naturalne. Co można zrobić, aby sprzedaż internetowa stała się bardziej eco-friendly? Jak zadbać o ekologiczną logistykę? Przeczytaj w poniższym artykule.

Data publikacji:

Dlaczego warto promować ekologiczne działanie

Edukacja konsumentów na temat ekologicznych praktyk zakupowych oraz transparentność działań podejmowanych przez firmy są kluczowe w budowaniu zaufania i lojalności Klientów. Konsumenci chcą wiedzieć, że ich zakupy nie szkodzą środowisku i że firmy podejmują odpowiedzialne działania na rzecz ochrony naszej planety.

Świadomi Klienci coraz częściej kierują swoje decyzje zakupowe w stronę produktów i firm dbających o środowisko. Działania proekologiczne nie tylko odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku, ale również pozwalają firmom budować zaufanie i lojalność Klientów.

Istnieje wiele sposobów, aby uczynić sprzedaż internetową bardziej przyjazną dla środowiska. Jednym z kluczowych kroków jest ograniczenie nadmiernego opakowania. Firmy mogą stosować minimalistyczne opakowania, które nie tylko redukują ilość zużywanego materiału, ale także zmniejszają wagę przesyłek, co w konsekwencji zmniejsza emisję dwutlenku węgla związanej z transportem.

Alternatywą dla tradycyjnych plastikowych wypełniaczy mogą być materiały biodegradowalne lub z odnawialnych surowców, takie jak papier czy skrobia kukurydziana. Ponadto, istnieją firmy oferujące rozwiązania opakowaniowe wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, które mogą być ponownie poddane procesowi recyklingu, tworząc tym samym zamknięty obieg materiałów.

Promowanie produktów o dłuższej żywotności oraz zachęcanie Klientów do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, takich jak wybór produktów wielokrotnego użytku, również przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu e-commerce na środowisko.

Ekologia w cross border e-commerce

Sprzedaż internetowa przejęła dużą część handlu. Według danych Statista wartość światowego rynku e-commerce szacuje się na ok. 16 bilionów dolarów w 2023 roku, a w kolejnych 10 latach ta cyfra ma się potroić.

Ma to zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla środowiska. Z jednej strony, umożliwia dostęp do różnorodnych rynków i Klientów, co może prowadzić do zwiększenia zysków. Z drugiej strony, może prowadzić do wzrostu emisji dwutlenku węgla związanej z transportem międzynarodowym oraz zwiększenia ilości opakowań i odpadów.

Na naszym blogu przygotowaliśmy szereg artykułów o ekologii w e-commerce. Dzięki nam dowiesz się m.in. o:

Wiedz, że system EPR nakłada odpowiedzialność na sprzedawców za odpady związane z ich produktami. W ramach rejestracji sprzedawcy muszą zgłaszać ilości opakowań, a także opłacać odpowiadające im składki na utylizację odpadów. Celem EPR jest zachęcenie sprzedawców do minimalizacji ilości odpadów poprzez pobieranie opłat za opakowania i zachęcanie do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań.

W Hiszpanii istnieje system rejestracji opakowań i odpadów, który wymaga od sprzedawców zgłaszania ilości wprowadzanych na rynek opakowań oraz zapewnienia ich odpowiedniego recyklingu lub utylizacji. System ten ma na celu kontrolę ilości i sposobu zagospodarowania opakowań oraz odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

VVO to system rejestracji odpadów w Austrii, który wymaga od przedsiębiorców zgłaszania rodzajów i ilości produkowanych odpadów, a także sposobów ich przetwarzania. Głównym celem VVO jest monitorowanie i kontrola ilości oraz sposobu postępowania z odpadami, aby promować ich odpowiednie przetwarzanie i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

LUCID to system rejestracji i monitorowania produktów wprowadzanych na rynek niemiecki. W ramach LUCID sprzedawcy muszą zgłaszać informacje o swoich produktach, w tym o opakowaniach i opłacać składki. Celem systemu LUCID jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności przedsiębiorców za produkowane przez nich opakowania oraz ich wpływ na środowisko, a także zachęcanie do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań.

W każdym przypadku rejestracja do tych systemów jest istotna dla sprzedawców, ponieważ umożliwiają one monitorowanie i kontrolowanie ilości oraz sposobu postępowania z opakowaniami i odpadami, co przyczynia się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

Logistyka a ekologia

Rozwój gospodarczy idzie w parze z coraz większym obciążeniem środowiska naturalnego, ekologia staje się nieodłącznym elementem wielu dziedzin życia, w tym także logistyki.

Logistyka, będąca kluczowym ogniwem łańcucha dostaw odgrywa istotną rolę w kształtowaniu współczesnych praktyk ekologicznych. Przyjrzyjmy się im wspólnie.

Redukcja emisji i efektywność energetyczna

Jednym z kluczowych aspektów dbania o środowisko w logistyce jest redukcja emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza. W tym celu firmy logistyczne coraz częściej inwestują w pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym, co pozwala zmniejszyć emisję CO2 oraz inne substancje szkodliwe. Ponadto optymalizacja tras transportowych umożliwia redukcję zużycia paliwa i emisji, co przekłada się na zmniejszenie śladu ekologicznego dla całego sektora e-commerce.

Innowacje w opakowaniach

Kolejnym obszarem, w którym logistyka może przyczynić się do ochrony środowiska, jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań w opakowaniach i materiałach. Firmy logistyczne sięgają po biodegradowalne, przetwarzalne lub ponownie wykorzystywane materiały opakowaniowe, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów tworzących się w procesie transportu i magazynowania towarów.

Optymalizacja łańcucha dostaw

Wprowadzenie zasad ekologii do logistyki wymaga także zmiany w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw. Dążenie do minimalizacji marnotrawstwa, redukcji zapasów oraz optymalizacji procesów magazynowania i transportu towarów przyczynia się nie tylko do obniżenia kosztów operacyjnych, ale również do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i emisji CO2.

Edukacja i świadomość ekologiczna

Kluczowym elementem w dbaniu o środowisko w logistyce jest edukacja pracowników oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Promowanie postaw proekologicznych i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska może mieć istotny wpływ na zmianę praktyk w sektorze logistycznym.

Ekologiczny Global24

Ekologia staje się coraz bardziej istotnym elementem w działalności logistycznej. Dążenie do zrównoważonego rozwoju, redukcja emisji, innowacje w opakowaniach i optymalizacja łańcucha dostaw są kluczowymi elementami, które mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu logistyki na środowisko naturalne. Wdrażanie tych praktyk nie tylko przynosi korzyści ekologiczne, ale również może wpłynąć pozytywnie na efektywność operacyjną i konkurencyjność firm logistycznych.

Global24 jest firmą, która konsekwentnie dąży do minimalizacji swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez wprowadzanie różnorodnych innowacji ekologicznych w swojej logistyce.

 1. Poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów zarządzania trasami i technologii GPS, możemy minimalizować liczbę przejechanych kilometrów oraz czasu potrzebnego na dostawy, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2.
 2. Wykorzystujemy ponownie opakowania zmniejszając w ten sposób ilość odpadów produkowanych przez naszą firmę.
 3. Preferujemy współpracę z dostawcami, którzy również stosują praktyki ekologiczne, takie jak minimalizacja opakowań, stosowanie transportu niskoemisyjnego itp.
 4. Nasz magazyn został zbudowany z myślą o minimalnym zużyciu energii i maksymalnej efektywności w wykorzystaniu zasobów.

Prowadzimy wśród pracowników programy mające na celu ograniczenie ilości generowanych odpadów w procesie logistycznym.

Ekologiczna certyfikacja Global24

Co ważne posiadamy Certyfikat ISO 14001:20215. To międzynarodowa certyfikacja niezbędna do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem. Świadczy o prawdziwym zaangażowaniu w zakresie ochrony środowiska oraz dążeniu do ograniczania zanieczyszczeń w myśl zrównoważonego rozwoju. Jakie aspekty środowiskowe przestrzegamy?

 • Zmniejszanie emisji spalin z samochodów dostawczych
 • Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej
 • Oszczędzanie zużytej wody
 • Ograniczanie zużycia papieru w biurze
 • Wprowadzanie ekologicznych opakowań
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów
 • Ponowne wykorzystywanie odpadów opakowaniowych

Z Global24 masz pewność, że magazynowanie i przechowywanie towarów oraz usługi pocztowe i kurierskie przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia człowieka, a także zapewniają racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Postaw na ekologiczną logistykę

Postawienie na ekologiczną logistykę to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na planetę. W kontekście rosnącej globalizacji i wzrostu gospodarczego, efektywne zarządzanie logistyką staje się coraz bardziej istotne.

Opisane w artykule rozwiązania nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także mogą przynieść Ci korzyści finansowe poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwiększenie efektywności całego łańcucha dostaw. Postawienie na ekologiczną logistykę jest zatem nie tylko krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również strategiczną decyzją biznesową, która sprzyja osiągnięciu sukcesu zarówno ekonomicznego, jak i ekologicznego.

W Global24 zwiększymy Twoją konkurencyjność, dzięki ekologicznej obsłudze zwrotów i wysyłek zagranicznych lokalnym kurierem i adresem zwrotnym i wysyłkowym.

Zapraszamy do kontaktu!

  Autor:

  Magdalena Brzoza, Social Media Specialist

  W świecie logistyki, gdzie Z(A)WROTNA prędkość jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w e-commerce, Magda skraca odległości w drodze do ekspansji zagranicznej. W każdym pikselu, w każdym napisanym zdaniu przemyca ducha Global24, nadając naszej logistyce merytoryczne przesłanie. Za jej rozmowami z Partnerami kryją się opowieści o cross-border'owych rozwiązaniach, które poprzez założoną strategię stają się rzeczywistością.

  kategorie:

  , ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.