Dni wolne 2024 – kiedy Twoi klienci nie będą pracować w nadchodzącym roku

Zapoznaj się z kalendarzem handlowym, żeby wiedzieć, w które dni i na jakim rynku możesz spodziewać się zamkniętych firm oraz… zwiększonej sprzedaży.

Data publikacji:

Data aktualizacji:

01.02.2024

Dni wolne w Niemczech 2024

Niemcy, jako republika federalna, dają dużą swobodę w ustalaniu dni wolnych poszczególnym landom, jednak wymieńmy tutaj święta obchodzone w całym kraju:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 29 marca (piątek) – Wielki Piątek
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 9 maja (czwartek) – Wniebowstąpienie Pańskie
 • 20 maja (poniedziałek) – Poniedziałek Zielonoświątkowy
 • 3 października (czwartek) – Dzień Jedności Niemiec
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

W kalendarzu pojawia się kilka dni świątecznych w Polsce, które są pracujące dla naszych sąsiadów (a przynajmniej dla ich większości): 

 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 30 maja (czwartek) Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne we Francji 2024

Francuzom, z okazji świąt, przysługuje 12 dni wolnych od pracy w ciągu roku, z czego większość jest na stałe wpisana w kalendarz, a tylko cztery są ruchome. Oto dni świąteczne we Francji w nadchodzącym roku:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 8 maja (środa) – Dzień Zwycięstwa
 • 9 maja (czwartek) – Wniebowstąpienie
 • 19 maja (niedziela)– Zesłanie Ducha Świętego
 • 20 maja (poniedziałek) – Poniedziałek Zielonych Świątek
 • 14 lipca (niedziela) – Zdobycie Bastylii
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Zawieszenie broni w 1918 r.
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie

Duża część dni wolnych we Francji pokrywa się z datami świątecznymi w Polsce, jednak znajdzie się kilka, które dla Polaków będą świąteczne, a dla Francuzów robocze:

 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 31 marca (niedziela) Wielkanoc
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja (czwartek) Boże Ciało
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Dni wolne w Wielkiej Brytanii 2024

Większość Bank Holiday w Anglii przypada co roku o tej samej porze, jednak rząd może wyznaczyć dodatkowy dzień wolny na specjalną okazję, jak np. tegoroczna koronacja Króla.

Tak prezentuje się lista wszystkich potwierdzonych dni Bank Holiday w Anglii oraz Walii w nadchodzącym roku:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 29 marca (piątek) – Wielki Piątek
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 6 maja (poniedziałek) – Bank Holiday na początku maja
 • 27 maja (poniedziałek) – Wiosenny Bank Holiday
 • 26 sierpnia (poniedziałek) – Letni Bank Holiday
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Jak widać, w Wielkiej Brytanii królują wolne poniedziałki, a świąteczne daty w niewielkim stopniu pokrywają się z tymi w Polsce. Oto dni wolne dla Polaków, a robocze dla Anglików:

 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 19 maja (niedziela) – Zielone Świątki
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (niedziela) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne w Austrii 2024

W Austrii (podobnie jak w Polsce) w nadchodzącym roku pojawi się 13 dni wolnych od pracy. Będą to:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Państwowe
 • 9 maja (czwartek) – Wniebowstąpienie Pańskie
 • 20 maja (poniedziałek) – Poniedziałek Zielonych Świątek
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 26 października (sobota) – Święto Narodowe
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 8 grudnia (niedziela) – Niepokalane Poczęcia NMP
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Natomiast dni robocze w Austrii będące świątecznymi w Polsce to:

 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne w Hiszpanii 2024

W Hiszpanii, podobnie jak w Niemczech, wiele świąt ma charakter regionalny. Tutaj wymieniamy dni wolne od pracy, które obowiązują w całym kraju:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
 • 19 marca (wtorek) – Dzień Św. Józefa
 • 28 marca (czwartek) – Wielki Czwartek (oprócz Katalonii i Walencji)
 • 29 marca (piątek) – Wielki Piątek
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 12 października (sobota) – Narodowe Święto Hiszpanii
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 6 grudnia (piątek) – Dzień Konstytucji
 • 8 grudnia (niedziela) – Niepokalane poczęcie NMP
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Natomiast lista dni roboczych w Hiszpanii będących świętami w Polsce wygląda następująco:

 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne w Holandii 2024

W kalendarzu świąt holenderskich pojawia się 11 dni wolnych od pracy. W nadchodzącym roku będą to:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 29 marca (piątek) – Wielki Piątek
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (środa) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 27 kwietnia (sobota) – Dzień Króla
 • 5 maja (niedziela) – Dzień Wyzwolenia
 • 9 maja (czwartek) – Wniebowstąpienie Pańskie
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 20 maja (poniedziałek) – Poniedziałek Zielonych Świątek
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Z kolei lista dni świątecznych dla Polaków, które są roboczymi dla Holendrów, przedstawia się następująco:

 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne w Belgii 2024

Belgowie mają 10 dni wolnych od pracy w ciągu roku, nie inaczej będzie w nadchodzących miesiącach. Trzy z nich to święta ruchome, siedem jest obchodzonych zawsze w ten sam dzień – przedstawiamy je wszystkie:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 21 lipca (niedziela) – Narodowe Święto Belgii
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Dzień Zawieszenia Broni
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie

Dni robocze w Belgii będące dniami wolnymi od pracy w Polsce to:

 • 6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Dni wolne we Włoszech 2024

Dni świąteczne we Włoszech w dużej części pokrywają się z tymi w Polsce. W nadchodzącym roku będzie ich 12, oto lista:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (sobota) – Trzech Króli
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 25 kwietnia (czwartek) – Dzień Wyzwolenia
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 2 czerwca (niedziela) – Dzień Republiki
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 8 grudnia (niedziela) – Niepokalane Poczęcie NMP
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

A oto lista dni, które w Polsce są wolne od pracy, a we Włoszech pracujące:

 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni wolne w Ukrainie 2024

Święta w kalendarzu Ukrainy różnią się od tych w Polsce, przede wszystkim ze względu na fakt, że wyznaniowo dominuje tam religia prawosławna. Wymieńmy wszystkie dni wolne od pracy u naszych wschodnich sąsiadów:

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 7 stycznia (niedziela) – Prawosławne Boże Narodzenie
 • 8 stycznia (poniedziałek) – Prawosławne Boże Narodzenie
 • 8 marca (piątek) – Dzień Kobiet
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 5 maja (niedziela) – Prawosławna Niedziela Wielkanocna
 • 6 maja (poniedziałek) – Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
 • 9 maja (czwartek) – Dzień Zwycięstwa
 • 23 czerwca (niedziela) – Prawosławne Zielone Świątki
 • 24 czerwca (poniedziałek) – Prawosławny Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św.
 • 28 czerwca (piątek) – Święto Konstytucji
 • 24 sierpnia (sobota) – Dzień Niepodległości
 • 14 października (poniedziałek) – Dzień Zwycięstwa
 • 25 grudnia (środa) – Katolickie Święta Bożego Narodzenia

A oto dni, które są robocze na/w Ukrainie, a wolne od pracy w Polsce:

 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 19 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie NMP
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia (czwartek) – Dzień Św. Szczepana

Z Global24 przesyłki zawsze docierają na czas!

Jeśli czytając ten artykuł, zacząłeś obawiać się sprzedaży na różnych marketplace’ach – bo kto by to wszystko ogarnął i zgrał ze sobą… To podpowiadamy – nie martw się i oddaj swoją logistykę w nasze ręce! W Global24 posiadamy duże doświadczenie w wysyłce paczek i obsłudze zwrotów w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Włoszech i Ukrainie. W każdym z tych krajów znajduje się nasz magazyn, dlatego Twoje przesyłki zawsze dotrą do klientów na czas. Nie musisz się martwić, że dni wolne od pracy przeszkodzą Ci w realizacji planu sprzedażowego, a jedynie zadbać o dobre zatowarowanie swojego sklepu na święta!

Zwroty i wysyłki za granicę z Global24

Kalendarz handlowy dla wszystkich sprzedawców e-commerce

Każdy rynek rządzi się swoimi prawami, dlatego chcąc rozwijać sprzedaż zagraniczną, warto brać pod uwagę także dni wolne od pracy w poszczególnych krajach. Niech powyższy kalendarz będzie dla Ciebie dobrą wskazówką, a jeśli potrzebujesz realnego wsparcia w logistyce swojego sklepu internetowego – skontaktuj się z nami!

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.