Rejestracja opakowań we Francji – EPR

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, tzw. ROP ma na celu sprawić, by wprowadzający produkty na rynek ponosili odpowiedzialność finansową na każdym etapie cyklu życia produktu, także gdy staje się on odpadem. Ważnym elementem są tu też opakowania i zarządzanie recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Francja EPR Global24

Data publikacji:

Data aktualizacji:

27.11.2023

Skrót ROP funkcjonuje w Polsce, poza jej granicami funkcjonuje jego odpowiednik, czyli EPR („Extended Producer Responsibility”). Dyrektywa WEEE, bo to ona opisuje wymagania wprowadzane przez przepisy środowiskowe, opisuje przede wszystkim zasady utylizacji sprzętu elektronicznego, ale również opakowań. I tym właśnie aspektem zajmiemy się w tym tekście – a to dlatego, że ten aspekt dotyczy praktycznie każdego sprzedawcy e-commerce, który wprowadza tym kanałem towary na rynek francuski.

Spis treści:

 1. Kogo obowiązuje system rozszerzonej odpowiedzialności producenta?
 2. Czym jest we Francji opłata produktowa?
 3. Procedura rejestracji i obowiązki, które z niej wynikają
 4. Organizacja odpowiedzialności producenta

Kogo obowiązuje system rozszerzonej odpowiedzialności producenta?

O co chodzi? Wiadomo, o pieniądze. Sprzedawcy wprowadzają coraz większą ilość opakowań na rynek, a to gospodarki krajowe muszą ponosić nakłady na ich utylizowanie i sortowanie. W związku z tym pojawiły się regulacje, które mają odwrócić ten trend i przenieść te obciążenia na wprowadzających opakowania na rynek, czyli producentów. Choć nie tylko producentów, ale o tym w dalszej części.

Dyrektywa WEEE ma na celu optymalizację procesu utylizacji e-odpadów i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Jej wprowadzenie jest konsekwencją nieustannie rosnącej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również opakowań, które wraz z gwałtownym rozwojem handlu elektronicznego, zapoczątkowanym w dobie epidemii COVID 19, również generują masowy przyrost ilości odpadów.

Producenci i sprzedawcy, którzy wprowadzają na francuski rynek opakowania, są zobowiązani do wnoszenia opłat na rzecz ich recyklingu do jednego trzech systemów zbiórek. Organizacje te odpowiadają za recykling odpadów różnych jednostkach administracyjnych. Jest to opłata produktowa.

Recykling EPR Francja

Czym jest we Francji opłata produktowa?

Opłata produktowa to opłata recyklingowa – z założenia ma ona równoważyć koszt recyklingu odpadów opakowaniowych, wprowadzonych na rynek.

Obowiązek recyklingu wprowadzonych do obiegu opakowań obejmuje wszystkich sprzedawców, niezależnie od wielkości firmy. Nie dotyczy tylko sprzedawców internetowych, ale również tych, którzy swoje produkty wprowadzają na rynek kanałami tradycyjnymi, a nawet restauracji czy barów, oferujących dostawę posiłków w opakowaniach tymczasowych.

Od 2022 roku numery ROP są wymagane od sprzedawców przez platformy marketplace. Nie każdy sprzedawca na takich platformach jest jednocześnie producentem, jednak francuskie przepisy automatycznie klasyfikują w tej roli każdego, kto:

 • wytwarza produkt podlegający wymogom w zakresie ROP,
 • importuje produkt podlegający wymogom w zakresie ROP,
 • sprzedajesz produkt podlegający wymogom w zakresie ROP, ale nie ma siedziby w tym kraju.

Jeśli spełniasz którykolwiek z warunków, musisz dokonać rejestracji.

Poszerz swoją wiedzę, o wymagania rejestracji opakowań i rejestracji odpadów w Niemczech: LUCID w 2023 – co to LUCID, rejestracja krok po kroku, koszty

Procedura rejestracji i obowiązki, które z niej wynikają

Obowiązkiem rejestracji objęte są opakowania jednostkowe, opakowania zbiorcze i transportowe, które zostały wprowadzone na rynek francuski. Rejestracji podlegają również jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych oraz opakowania po środkach chemicznych i niebezpiecznych.

Rejestracja narzuca obowiązek realizacji kolejnych kroków, jakimi są:

 • Podpisanie umowy z organizacją zajmującą się recyklingiem,
 • Osiągnięcie poziomów recyklingu (za pośrednictwem organizacji odzysku)
 • Uiszczenie opłaty na rzecz organizacji zajmującej się odzyskiem odpadów
 • Cykliczne raportowanie o ilości i wadze wprowadzonych opakowań i produktów
 • Oznaczanie opakowań w zakresie selektywnego zbierania, zawartości surowców
  wtórnych, zdatności do recyklingu lub przydatności do ponownego użycia
 • przestrzeganie zakazu wprowadzania opakowań do żywności, które zawierają Bisfenol A

Citeo Leko EPR Francja cross-border

Organizacja odpowiedzialności producenta

Jeśli sprzedajesz na rynek francuski korzystając z marketplace’ów, musisz dostarczyć platformom również unikalny numer identyfikacyjnego (UIN) z jednej z Organizacji Odpowiedzialności Producenta, które są powiązane z kategoriami sprzedawanych przez produktów. Od stycznia 2022 r. są one generowane automatyczne dla wszystkich sprzedawców.

We Francji działa kilka organizacji. Najpopularniejsze wśród sprzedawców e-commerce są Citeo i Léko.

Po rejestracji raz w roku masz obowiązek zgłosić faktyczne ilości wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych. Jeśli ilość opakowań wprowadzonych na rynek nie przekracza 10 000 składasz uproszczone oświadczenie i opłacasz standardową opłatę recyklingową w wysokości 80 EUR netto. Jeśli przekraczasz tę ilość musisz ustalić wysokość opłaty recyklingowej, najlepiej kontaktując się z przedstawicielem OOP, w którym się zarejestrowałeś. Termin na złożenie deklaracji: 28 lutego kolejnego roku.

Uczestnictwo w takiej organizacji to również koszt 80 EUR rocznie.

GLOBAL 24 – wsparcie kiedy sprzedajesz we Francji

Francja to jeden z kluczowych kierunków, któremu GLOBAL24 poświęca bardzo dużo uwagi. Sprawdź, jakie rozwiązania logistyczne możemy Ci zaproponować! Wypełnij formularz i poznaj nasze możliwości.

  Autor:

  Global24 Team

  kategorie:

  , , ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.