Oznaczenie UKCA – co to jest?

Sprzedajesz swoje Towary na rynku Wielkiej Brytanii? A więc pojęcie UKCA z pewnością nie jest Ci obce. W tym tekście zebraliśmy najważniejsze informacje na temat terminów wejścia w życie nowych obowiązków i sposobów ich realizacji.

Paczki do Wielkiej Brytanii

Data publikacji:

Data aktualizacji:

28.11.2023

Spis treści:

 1. Jakie obowiązki UKCA generuje dla sprzedawców?
 2. Od kiedy oznakowanie UKCA jest obowiązkowe?
 3. Jakie produkty wymagają oznaczenia UKCA marking?
 4. Kto podlega obowiązkom wynikającym z prowadzenia nowego typu oznakowania?
 5. Obowiązki dla producentów wynikające z nowego oznakowania UKCA
 6. Procedura oceny zgodności z wymaganiami UKCA – podobna jak CE
 7. Czy sprzedawcy e-commerce muszą znakować swoje produkty UKCA marking?
 8. Znak UKCA – jak go nanieść?

 

Jakie obowiązki UKCA generuje dla sprzedawców?

Oznakowanie UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) to nowy brytyjski standard zgodności, który zastąpił oznakowanie CE po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznakowanie to jest obowiązkowe dla różnych typów produktów sprzedawanych na terenie Anglii, Walii i Szkocji i świadczy o tym, że produkt spełnia lokalne normy i regulacje w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Produkty, które były wcześniej objęte oznakowaniem CE, muszą być oznaczone znakiem UKCA, jeżeli mają być sprzedawane na rynku Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie tego oznakowania pozwala władzom UK samodzielne kontrolować jakość i zgodność produktów sprzedawanych na jej terytorium z odpowiednimi normami, niezależnie od standardów Unii Europejskiej.

Chcesz sprzedawać do Wielkiej Brytanii, ale po BREXICIE wydaje Ci się to trudne? Zobacz nasz e-book: 5 kroków, jak rozpocząć sprzedaż do UK Ebook 5 kroków, jak rozpocząć sprzedaż do UK

Ten rodzaj znakowania wymagany jest tylko w Wielkiej Brytanii. Rynek Irlandii Północnej nie honoruje takiej weryfikacji zgodności ze swoimi normami. 

Od kiedy oznakowanie UKCA jest obowiązkowe?

Możliwość oznakowania UKCA weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Oznakowanie to funkcjonuje obecnie równolegle z oznakowaniem CE. Produkty, które zostaną wprowadzone na rynek Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2024 będą mogły być na nim sprzedawane bez koniecznej re-certyfikacji i zmiany oznaczenia. Wszystkie produkty wprowadzone po 31.12.2024 powinny mieć nowe oznaczenie, bez niego nie mogą być sprzedawane. Obowiązkiem dopilnowania odpowiedniego oznakowania są obciążeni zarówno producenci, jak również autoryzowani przedstawiciele i importerzy, więc można uznać, że odpowiada za niego kompletny łańcuch dostaw.

Jakie produkty wymagają oznaczenia UKCA marking?

Wymóg posiadania oznakowania UKCA dotyczy przede wszystkim następujących kategorii produktów:

 • zabawki,
 • pirotechnika,
 • łodzie rekreacyjne i osobiste pojazdy wodne,
 • proste naczynia ciśnieniowe,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • nieautomatyczne przyrządy wagowe,
 • przyrządy pomiarowe,
 • butelki do przechowywania miar,
 • windy,
 • sprzęt dla potencjalnie eksplozyjnych atmosfer (UKEX),
 • sprzęt radiowy,
 • sprzęt ciśnieniowy,
 • osobiste wyposażenie ochronne (PPE),
 • urządzenia gazowe,
 • maszyny,
 • sprzęt do użytku na zewnątrz,
 • ekoprojektowanie,
 • aerozole,
 • sprzęt elektryczny niskiego napięcia.

Kto podlega obowiązkom wynikającym z prowadzenia nowego typu oznakowania?

Podmiotami gospodarczymi określonymi we właściwych przepisach prawa, które odpowiadają za właściwe oznakowanie towarów wprowadzanych na rynek Wielkiej Brytanii  są:

 • producenci,
 • importerzy,
 • przedstawiciele autoryzowani,
 • dystrybutorzy.

Oznakowanie powinien zamieścić na produkcie jego producent. Jeśli tego nie zrobi, importer lub autoryzowany przedstawiciel są zobowiązani do uzupełnienia tego braku. Dystrybutor, który sprowadza produkt i wprowadza do obrotu jest w rozumieniu przepisów o UKCA jego importerem i podlega tym samym obowiązkom, a więc musi zapewnić odpowiednie oznakowanie.

Obowiązki dla producentów wynikające z nowego oznakowania UKCA

Zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek Wielkiej Brytanii (GB), jego producent musi:

 • zapewnić projekt i sposób produkcji zgodny z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa określanymi przez przepisy brytyjskiego prawa. Obejmuje to przestrzeganie odpowiednich procedur, również na etapie oceny zgodności.
 • sporządzić deklarację zgodności i umieścić oznaczenie UKCA w sposób widoczny, czytelny i trwały na produkcie. W niektórych sektorach produktowych przepisy mogą dopuszczać umieszczenie oznaczenia UKCA na etykiecie przytwierdzonej do produktu, na opakowaniu produktu lub w dokumencie dołączonym do produktu.
 • sporządzić dokumentację techniczną i brytyjską deklarację zgodności, a następnie  przechowywać je przez 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek Wielkiej Brytanii.

Producenci muszą wskazać w oznakowaniu produktu swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy. Mogą być też inne, specyficzne dla produktu oznaczenia, które powinni uwzględnić, takie jak:

 • numer typu,
 • numer partii,
 • numer seryjny
 • lub model.

Jeżeli nie ma możliwości umieszczenie tych informacji na produkcie, producent musi zawrzeć je na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do produktu. Dodatkowo niezbędnym elementem jest instrukcja. Dokładna treść i charakter instrukcji będą specyficzne dla produktu, ale generalnie musi to być dokument jasny, czytelny i stworzony w łatwym do zrozumienia języku angielskim.

Pewne grupy urządzeń posiadają rozszerzone wymagania w zakresie oznakowania UKCA. Są to mi. in.

 • Wind,
 • Maszyn,
 • przyrządów pomiarowych.

Weryfikować je trzeba  w przepisach szczegółowych.

Jak rozpocząć sprzedaż do Wielkiej Brytanii ? Global24

Procedura oceny zgodności z wymaganiami UKCA – podobna jak CE

Procedura oceny zgodności niektórych produktów pozwala producentowi na własną deklarację zgodności. Inne przepisy, dotyczące zazwyczaj produktów „wysokiego ryzyka”, mogą wymagać oceny zgodności potwierdzonej przez stronę trzecią. Sprawdź wytyczne sektorowe, które dotyczą Twojego produktu, aby wypełnić ten obowiązek we właściwy sposób.

Pewną wskazówką może być sposób składania dotychczasowego oświadczenia o zgodności CE. Jeśli w przypadku twojego produktu dopuszczona była samoocena producenta, w procedurze UKCA też będzie taka możliwość. Jednak jeśli wymagana była ocena podmiotu trzeciego, także i w przypadku nowej deklaracji trzeba będzie pozyskać zewnętrzną ocenę zgodności. 

Dokumentacja jest bardzo zbliżona do tej wymaganej przez CE. Musi zawierać informację o tym:

 • jak produkt został zaprojektowany oraz wyprodukowany;
 • w jaki sposób odpowiada on obowiązującym go regulacjom;
 • nazwę i adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oraz miejsca składowania.
 • numer seryjny produktu, a także model albo typ;
 • oświadczenie zgodności z regulacjami;
 • dane uznanej jednostki, która dokonała oceny zgodności;
 • nazwę aktu, wobec którego produkt jest zgodny;
 • datę wydania deklaracji.

Czy sprzedawcy e-commerce muszą znakować swoje produkty UKCA marking?

Analizując literalnie zapisy tych regulacji, sprzedaż e-commerce prowadzoną celowo m. in. na rynek Wielkiej Brytanii powinno się uznać za wprowadzanie produktów na ten rynek. A więc znakowanie UKCA musi być widoczne na określonych typach produktów. Docelowo wprowadzenie produktu na rynek bez oznakowania, kiedy jest to wymagane, będzie niemożliwe. Niemniej ciężko na tym etapie stwierdzić jak np. duże europejskie marketplace’y potraktują tę sytuację.

W ostatnich latach władze niektórych Państw udowodniły, że potrafią motywować gigantów do sprawniejszego weryfikowania przestrzegania przez sprzedawców różnych nowych regulacji, np. obowiązek rejestracji w LUCID. 

Sprawdź, co musisz spełnić w rejestracji opakowań/odpadów, gdy sprzedajesz do Niemiec: LUCID w 2023 – co to LUCID, rejestracja krok po kroku, koszty

Być może podobnie będzie z widocznością produktów na rynku Wielkiej Brytanii – bez deklaracji UKCA i potwierdzenia znakowania produktu np. odpowiednią dokumentacją zdjęciową, nie będzie on widoczny na rynku UK. Teraz wchodzimy w strefę przypuszczeń, tutaj zdecydowanie polecamy skonsultować się z kancelarią prawną, specjalizującą się w tym obszarze, ponieważ nie podejmiemy się oceny sytuacji prawnej 😉

Znak UKCA – jak go nanieść?

Pobierz plik z oznakowaniem UKCA: link

Projektując znakowanie Twojego produktu skaluj znak nie zmieniając jego proporcji. Znakowanie musi być zawsze widoczne, czytelne i nieścieralne. 

Oznaczenie UKCA może przyjmować różne formy (np. kolor nie musi być jednolity), pod warunkiem że pozostaje widoczne, czytelne i zachowuje wymagane proporcje.

Szukasz sprawdzonego partnera, z którym możesz skutecznie dostarczać zamówienia swoich klientów do Wielkiej Brytanii? Sprawdź rozwiązania Global24! Wypełnij formularz.

  Autor:

  Global24 Team

  kategorie:

  , , ,

  chcesz być na bieżąco?

  Zapisz się na newsletter

  Zapisz się do newslettera CROSS-BORDER LETTER! Poznaj nowości, triki i sekrety w logistyce zagranicznej. Sprawdź jak sprzedawać za granicą osiągając więcej korzyści.